Chickadee, chickadee II – Talitintti, talitintti II

Hello again
chickadee, chickadee
I moved to
another
town

and to

my surprise
there is a
chickadee,
chickadee
peeking in
on the
fence
of my terrace
every now
and then

like it´s making
sure that
everything
is fine
in here,
that joy
has moved in
with me

delightful
chickadee,
chickadee,
did you move
with me
or did
you send
your mate
to check
on me,
you
surely
bring magic
and a sense
of continuity

– My protege girl
my protege girl:
This Magic Field,
this Magic Field,
there is no end.

**

Terve taas,
talitintti, talitintti
muutin
toiseen
kaupunkiin

ja yllätyksekseni
talitintti,
talitintti
kurkkii terassini
aidalla
aina silloin
tällöin

kuin varmistaakseen
että kaikki on
hyvin,

että ilo on
muuttanut
mukanani

ihana
talitintti, talitintti

muutitko kanssani
vai lähetitkö
kaverisi tarkistamaan
minua;
tuot tosiaankin

mukanasi
taikaa ja jatkuvuuden
tunnetta

– Suojattityttöni
suojattityttöni,
tällä taikakentällä,
tällä taikakentällä,
sillä ei ole loppua.


– Britta (”Deelia”) ©Images/kuvat: 1) FreeDigitalPhotos.net by MrWildLife, 2) Britta

Chickadee, Chickadee I – Talitintti, talitintti I

Tender Heals – Hellyys parantaa

Tender
heals
the gray,
from the
dust
heart fun
rises

on the
seventh
wave
to the
seventh
heaven
it
rides

**

Hellyys
parantaa
harmaan,
tuhkasta
sydänilo
nousee

seitsemännellä
aallolla
seitsemänteen
taivaaseen
se
ratsastaa


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Egypt – Egypti

You have the head of an animal
and the body of a golden god

there is a panther of two meters in your steps
and deep silence in your voice

I build the bridge of my hair
for you to come

***

you embrace me
    with sacred oils

you grab at my ankles,
golden rings are jingling

**

sinulla on eläimen pää ja
kultainen jumalan vartalo
askelissa kaksimetrinen pantteri ja
äänessä syvä hiljaisuus
minä rakennan hiuksistani sillan
sinun tulla

***
sinä valelet minut
  pyhillä öljyillä

otat minua nilkoista kiinni,

kultaiset renkaat kilisevät


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva 1: Egyptian Goddess Hathor and Pharaoh Ramses II. Egyptiläinen jumalatar Hathor ja faarao Ramses II
Image/kuva 2: Egyptian God Horus and Queen Nefertari. Egyptiläinen jumala Horus ja kuningatar Nefertari

From the website / tältä sivustolta A World History of Art.

Lapis Lazuli – Lapis latsuli

There is Light
at the center
of the pyramid,
this Light
surrounds me
and begins to
stream through
and between
my hands
then there and
now here

a golden 
infinity symbol
appears

I see
yins and yangs,
times and eras, 
where we fell
to find each other
all over again

I have been
in your voice
of deep silence
always,
now

**

Pyramidin keskellä
on valo,
se ympäröi minut
ja alkaa virrata
käsieni kautta ja
niiden välillä,
silloin siellä
ja nyt tässä

kultainen
äärettömyyden symboli
ilmestyy

silmieni edessä
vilahtelevat
jinit ja jangit,
ajat ja aikakaudet, 
joihin putosimme
löytääksemme toisemme
yhä uudelleen

olen ollut
syvässä
hiljaisuuden
äänessäsi
aina,
nyt

– Britta (”Deelia”) ©

Images/kuvat: 1) pixabay.com, 2) Wikimedia Commons

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti

Hello again
chickadee, chickadee,
my city bird,
jumping for joy
on the windowsill
of my kitchen.
Did you come for
a coffee?
Wanna come in?

And another day
chickadee,
chickadee,
I come from the
shower
and indeed
you are

flying
inside there.

I did invite you in,
didn´t I,
or is it
my veggie
burger
you prefer?

Chickadee,
chickadee:
“ My city girl,
my city girl,
open the window,
open the window

and even from

the stony yard
joy flows in.”

**

Terve taas,
talitintti, talitintti,
citylintuni mun,
keittiön
ikkunalaudalla

ilosta pompit.
Tulitkos kahville,
käytkö peremmälle?

Ja sitten
toisena päivänä,

talitintti,
talitintti,

kun mä
suihkusta tuun

sä siellä sisällä
tosiaankin lentelet.
Kutsuaniko noudatit,
vai kasvispurilaistaniko
havittelet?

Talitintti,
talitintti:

”Citytyttöni,
citytyttöni,

avaa ikkuna,
avaa ikkuna,

ja jopa
kiviseltä pihalta

ilo virtaa luo.”


– Britta (”Deelia) ©

Images/kuvat: 1) Britta, 2) pixabay.com

Chickadee, chickadee II – Talitintti, talitintti II

Lucky LukeLucky Luke

– the rabbit –
is in a hurry
again.
– Hello! How
are you,
I say to it
in my mind.
  For the
first
time
 it
stops
and stares
at me
like I´m
the goofy one:
– And who are
you? Nice laughter!
Gotta run!

**

Lucky Lukella –
jäniksellä –
on taas kiire.
– Terve, mitä
kuuluu, huikkaan
sille mielessäni.
 Ensimmäisen kerran
 se pysähtyy ja
tuijottaa minua
kuin minä

tässä olisin
se höpsö:
– Ja kuka sinä olet?
Kiva nauru!

Täytyy juosta!

 


– Britta (”Deelia”)

Image/Kuva: pixabay.com

Ceres Conjunct Saturn – Ceres yhtymä Saturnus

Saturn – Father Time –
is thinking about
his lessons:
By time I have
surely learned
that there is perfection
in imperfection,
learned to value myself
and others
just as we are
with no conditions.

There are no mistakes in life,
only growth, I know.
Hmm, I play fair,
I am trustworthy
and obey the rules.

I appreciate my
ability to commit and
my care for detail,
nowadays also giving
flexibility its space.

I appreciate my
patience of letting
things mature
from the seeds to their
full blooms,
I give space for sudden
shifts as well.

I know when I´m
being overly loyal,
and overly responsible.
And I recognize when
I´m being too
critical and hard
on myself,
or on others.
I know when to let go.

Something soft is
approaching,
gently interrupting
these deep
thoughts:

– Welcome Ceres,
is your offer to rub
my shoulders
still valid,
Saturn asks.
– Sure, smiles
Ceres,
I love to
nurture you.
Would you like
some orange
juice, too?

**

Saturnus – Isä Aika –
pohtii läksyjään:
Ajan myötä
olen tosiaankin
oppinut, että
epätäydellisyydessä
on täydellisyytensä,
olen oppinut arvostamaan
itseäni ja muita
ilman ehtoja
sellaisina kuin
olemme.

Elämässä ei ole virheitä,
vain kasvamista, tiedän.
Hmm, olen reilu ja luotettava,
ja noudatan sääntöjä.

Arvostan kykyäni sitoutua,
ja huomioida yksityiskohdat.
Annan nykyisin tilansa
myös joustavuudelle.

Arvostan kärsivällisyyttäni
antaa asioiden kypsyä
siemenistä täyteen
kukoistukseensa,
annan myös tilaa
nopeille muutoksille.

Tiedän milloin olen
ylilojaali ja ylitunnollinen.
Ja huomaan milloin
olen liian kriittinen ja vaativa
itselleni, tai muille.
Tiedän, milloin
päästää irti.

Jotain pehmeää lähestyy
keskeyttäen hellästi
nämä syvät mietteet:

– Tervetuloa, Ceres,
onko tarjouksesi
hieroa hartioitani
vielä voimassa, Saturnus
kysyy.
– Totta kai,
hymyilee Ceres,
rakastan
helliä sinua.
Haluaisitko 
myös vähän
appelsiinimehua?


– Britta (”Deelia”) ©

Image from Rider-Waite tarot deck / Kuva Rider-Waite -tarotpakasta