Soul Magic – Sieluntaikaa

In silence
my soul collects
the parts of
my personality
into a wholeness,
where they
automatically
exist as
a harmonious
team
in balance,
in wisdom,
in unison and joy.
No push,
no pull,
no inner strife,
just peace
and ease.

I am sensing
the connectedness
of everything
and everyone.
The past
and the
future
readjust.
The paradigm
shifts.

What´s
beyond
the stars
is in
here.

**

Hiljaisuudessa
sieluni kerää
persoonani osat
eheäksi kokonaisuudeksi,
jossa ne
automaattisesti
toimivat
harmonisena
tiiminä
tasapainossa keskenään,
viisaasti,
yhtenäisyydessä ja ilossa.
Ei vetämistä,
ei työntämistä,
ei sisäistä
taistelua,
vain rauhaa ja
olemisen helppoutta.

Aistin kaiken
ja kaikkien yhteyden.
Menneisyys ja
tulevaisuus uudistuvat,
paradigma kohoaa.

Mitä on
tähtien takana,
on tässä.


– Britta (”Deelia) ©

Image/kuva: Britta

Ode to August – Oodi elokuulle

Oh, beloved August,
the harvest of the year and
All the harvests of the past
are celebrating in me,

Oh, mysterious August,
after a summer of light
all the stars being back
at the night sky
are twinkling in me,

Oh, sensuous August,
all the gentle winds of
the end summer
are dancing in me,

Oh, magical August
I embrace thee
and Sirius, which
knows I remember.

**

Oi, rakas elokuu,
vuoden sadonkorjuu ja
Kaikki menneet sadonkorjuut
juhlivat minussa,

Oi, mystinen elokuu,
kesän valon jälkeen
kaikki tähdet
yötaivaalle palanneina
säteilevät minussa,

Oi, aistillinen elokuu,
kaikki loppukesän
lempeät tuulet
tanssivat minussa,

Oi, maaginen elokuu,
syleilen sinua,
ja Siriusta, joka
tietää, että muistan.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

The Goddess of Trees – Puiden jumalatar

The Goddess
of Trees
is wearing
red lipstick
in the form
of rowan berries,

kissing
the fullness
of life.

**

Puiden jumalatar
on laittanut
huulipunaa
pihlajanmarjojen
muodossa

suudellen
elämän
täyteläisyyttä.


– Britta (”Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Humorous Guides – Humoristiset oppaat

I channel
two words
I´ve never
heard of.
I then
find them
to be real
in urban
dictionary.

I burst
into laughter
of the
exactness
of descriptions,
they also fit
together,
the male and
the female.

How
divine
is the
seemingly
mundane.

**

Kanavoin kaksi
sanaa, joita
en ole koskaan
kuullutkaan.

Sitten
löydän
ne
urbaanista
sanakirjasta,
ne ovat
totta tosiaan.

Purskahdan
nauruun
kuvauksien
tarkkuudesta,
he myös sopivat
yhteen,
mies ja nainen.

Miten jumalaista
voikaan olla
näennäisen
arkinen.


– Britta (”Deelia”) ©

Red Hues – Punaisen sävyjä

Devic
energies
of the red
flowers
captivate.
Passionate
charm
enchants
the heart,

cellular memory
flashes a
straightforward
clue,
my cheeks
get an
amorous
hue.

 **

Punaisten
kukkien
deeviset
energiat
hurmaavat.
Intohimoinen
sharmi
lumoaa
sydämen,

solumuisti
väläyttää
suorasukaisen
vihjeen,
poskeni
saavat
lemmekkään
sävyn.


– Britta (”Deelia”) ©


Image: Britta

Like a Caterpillar in its Cocoon – Kuin toukka kotelossa

I have tied myself to my bed,
wrapped the sheets carrying the scent of you
around myself so tightly
that I wonder,
if l´ll wake up in the morning
being transformed
into a butterfly

**

olen köyttänyt itseni sänkyyn,
kietonut sinulta tuoksuvat lakanat
niin tiukasti ympärilleni,
että mietin olenkohan aamulla
muuttunut perhoseksi


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Gentle Breeze – Lämmin tuuli

Suddenly
     this lovely
        gentle breeze
             begins to stream in
           from the open window
       caressing my bare legs.
  They think
     it is
        you.

**

Yhtäkkiä
ihana lämmin tuuli
   alkaa puhaltaa
    avoimesta ikkunasta
     hyväillen paljaita
      sääriäni.
   Ne luulevat,
     että se olet
       sinä.
 

– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Pallas Athena

Pallas Athena,
goddess of divine wisdom
and strength,
send me
your balancing faith
to live in authenticity
blending intuition
with logic
leading to
liberation
from distracting
illusions.

May fair play,
natural as that,
on the earth plane
rule.
Derived
from the
timelessness
the energy
of our best future
I wear.
Remembering
the brightest of
probable futures
I now step into it.

**

Pallas Athena,
korkeamman viisauden
ja voiman jumalatar,
lähetä minulle
tasapainottavaa
luottamustasi
elääkseni aitoudessa,
yhdistäen intuition
ja järjen,
vapautuen
maailman
harhoista.

Vallitkoon
reilu peli
luonnostaan
maan päällä.
Ammentaen
ajattomuudesta
asetun parhaan
tulevaisuutemme
energiaan.
Vaihtoehtoisista
tulevaisuuksista
kirkkaimman
muistaen
astun nyt siihen.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Capella

New harmony
enters
the core,
shifts
to a
level
of peace
beyond
the words.
Ancient
dreams
have been
made
to manifest
already
at the
dawn.
Cells
remember
the secrets
of  cosmic
alchemy.
Atoms,
they
gently
swirl.

**

Uusi harmonia
saavuttaa
ytimen,
kohottaa
rauhan
sanoinkuvaamattomalle
tasolle.
Muinaiset
unelmat
on tarkoitettu
manifestoitumaan
jo aamun koitteessa.
Solut
muistavat
kosmisen alkemian
salaisuudet.
Atomit,
ne hellästi
pyörivät.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Sacred Bath – Pyhä kylpy


My bath is ready,

warm and bubbly.
I step into the water
feeling its
loving embrace,

how it naturally
receives
me
exactly
as I am.

How useless is
being so critical
to oneself.

**

Kylpyni on valmis,
lämmin ja kupliva.
Pulahdan veteen
aistien miten se
välittömästi
kietoo minut
rakastavaan
syleilyynsä,
ottaa minut
luontaisesti vastaan

juuri sellaisena
kuin olen.


Miten turhaa onkaan
olla itselleen
niin kriittinen.


– Britta (Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com