A Sing-Along – Yhteislaulu

in between 
dream state and awake
you ask me
if you can come

 you show me
   how to float together
 into the spheres and
       dimensions,
   to the edges of the worlds
            and beyond
      into the ecstatic
  sing-along of
    the fairies and
   coyotes

**

unen ja valveen rajamailla
kysyt saatko tulla

näytät minulle miten
 leijutaan
sfääreihin, ulottuvuuksiin,
   maailmojen rajoille ja yli
helikeijujen ja
 kojoottien
ekstaattiseen
yhteislauluun


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Jupiter Smiles – Jupiter hymyilee

Jupiter smiles
each time
we consider
ourselves
being lucky,
when there
is fairness
and fun,
an expansion
beyond
a narrowed
mind.

**

Jupiter hymyilee
aina kun
pidämme
itseämme
onnekkaina,
kun reiluus ja
hauskuus
vallitsee,
kun kaventunut
mieli laajentuu.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

The Gaze of November – Marraskuun katse

In the mysterious
depth
of November
quiet
courage
is being
born,
that is
not
afraid
of the dark,

passion,
rooted in
the soul,
is not
interested in
the surface,
nor lured
by it,

it´s piercing
gaze
cannot be
escaped,
nor
avoided,

it already
saw

not from above
nor lower,
but as
an equal.

**

Marraskuun
salaperäisessä
syvyydessä
syntyy
hiljainen
rohkeus,
joka ei
pelkää
pimeää,

sielusta
juurensa
saanutta
intohimoa
pinta ei
houkuta,
ei hämää,

sen
läpitunkevaa
katsetta
ei ehdi, voi
väistää,

se jo
näki,

ei ylempää,
ei alempaa
vaan
kohdalta.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Georgia O’Keeffe – Inside Red Canna (1919) from wikiart.org

Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Oh,
chickadee, chickadee
you came with
your mate
to check

on me.

Just like I was
shown
in a vision
the other day:
a chickadee pair
sitting
on a tree.

“My magic girl,
my magic girl,
you really
know
what is 
going on.
I love you
being so
stubborn.”

**

Oi, talitintti, talitintti
tulit kumppanisi
kanssa katsomaan
minua.

Juuri kuten
oli näytetty
visiossa
tässä
yhtenä
päivänä:
talitinttipari
istumassa
puussa.

”Taikatyttöni,
taikatyttöni,
tiedät kyllä
mitä on
meneillään.
Olet niin
ihanan
jääräpäinen.”


– Britta (”Deelia”) ©


Image/kuva: dreamstime.com

Related:

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II

 

Sixth Sense Bath – Kuudennen aistin kylpy

Bath,
  bubbly
and warm,
tenderly
embraces
   the senses;
the sixth one
 delights to
 show
something
  even
more,
 lovingly
sensual
opens
the door,

 the mind
remembers
  a weird blink
in the night sky
 at an exact
moment,

stars
twinkle
on the
foam.

**

Kylpy,
 lämmin ja
kupliva,
syleilee
 hellästi
  aisteja,

kuudes aisti
 näyttää
  ilolla
    jotain vieläkin
 enemmän;
  rakkaudellisen
aistillinen
 avaa
oven,

 mieli
muistaa
  oudon,
tarkkaan
  ajoittuneen
 pilkahduksen
yötaivaalla,

tähdet
tuikkivat
vaahdolla.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Foot Prints – Jalanjäljet

You came
to greet me
in a dream.
You hugged me
when you left.

I wondered about
the footprints
in the snow:
only arriving ones.

**

Unessa tulit
tervehtimään minua.
Halasit, kun lähdit.

Ihmettelin
jälkiä lumessa:
vain tulojäljet.


– Britta (”Deelia”) ©


Image: pixabay.com

Whispers – Kuiskauksia

Your gentle
telepathic
whispers
surround me.

I am the
center
of an
orchid.

**

Lempeät
telepaattiset
kuiskauksesi
ympäröivät
minut.

Olen
orkidean
keskusta.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Stars Know – Tähdet tietävät

Suddenly
I see
three
shooting stars
in a row,
swish, swush, swash
they go!

I don´t need
to be
quick
to
wish,
for they
already
know
my main
dreams,
and they
are three.

**

Yhtäkkiä
näen
kolme
tähdenlentoa
peräkkäin.
Swish, swush, swäsh,
ne lentävät!

Minun ei
tarvitse

toivoa
nopeasti,
sillä ne
tietävät jo
pääunelmani
ja niitä
on kolme.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Starry Night, Oil painting of French artist Jean-Francois Millet around 1850 from Astronomy Picture of the Day 
Ranskalaisen taiteilijan  Jean-Francois Milletin öljymaalaus noin v. 1850

Free Spirit – Vapaa sielu


I willingly 
am the
  marionette
of my soul,
  free and
     unlimited
        as is
          the universe.

**

Haluan olla
 sieluni
     marionetti,
  vapaa ja
rajoittamaton
   kuin on universumi.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com


Soul Filter – Sielunsuodatus

Do you guides hear
everything I think,
I wonder.
– Your higher presence
selects what we hear.
Your soul sorts
all data we get.

You get an
immediate
response,
because
we operate
in timelessness,
in no time
and space,

as
does
your soul.
It operates
from the light
all the time.

**

– Kuuletteko te oppaat
kaiken mitä ajattelen,
mietin.
– Sinun korkeampi
olemuksesi valitsee,
mitä me kuulemme.
Sielusi lajittelee
kaiken tiedon,
mitä me saamme.

Saat välittömästi
vastauksen,
koska me
toimimme
ajattomuudessa,

ohi ajan

ja paikan,

kuten sielusikin.
Se toimii
valosta käsin
koko ajan.


– Britta (”Deelia) ©

Image/kuva: wallpaperwide.com

Related: Multidimensional Telepathy – Ulottuvuuksien välistä telepatiaa