Angel´s Wink – Enkelin silmänisku

Sometimes we don´t find
what we are looking for
and intuition guides us
to another route
for something even
better to be found.

Sometimes when we
are late, there
is a blessing in disguise
and we meet someone
special on the way.

Or everything seemed to
go topsy-turvy,
and later we found out
that it was all in synch
after all.

Or did you believe,
that nothing happened
when nothing happened?
Or were your feeling grumpy
and because of that
thought you´ve lost it all?

Did you sense
your angel wink,
when you allowed the
magic and smiled
at the show:
did you believe
you could be
out of this
unconditional flow?

**

Joskus emme löydä sitä
mitä etsimme, ja
intuitio ohjaakin
meidät eri reitille
löytääksemme jotain
vieläkin parempaa.

Joskus, kun olemme
myöhässä, siinä
piileekin siunaus
valepuvussa ja
tapaamme matkalla
jonkun aivan erityisen.

Tai, kaikki näytti
menevän aivan
vinksinvonksin,
ja myöhemmin
huomasimme, että
palaset loksahtivatkin
ihan kohdilleen.

Tai luulitko,
että mitään ei
tapahtunut, kun mitään
ei tapahtunut?
Tai olitko tosi vihainen
ja uskoit, että
siksi olet menettänyt
kaiken?

Aistitko enkelisi
silmäniskun,
kun sallit taian tapahtua
ja hymyn viedä shown:
luulitko, että voisit jäädä
ulkopuolelle tämän
pyyteettömän flown?


– Britta (”Deelia”) ©

Image: wallpaperswide.com

Non-Measurable Value – Mittaamaton arvo

Each
human being
is valuable
as such,
before
doing or
achieving
anything

that value
cannot
be measured,
it cannot be
taken away
from us,
nor can we
add
to it

It just is.
Zero
equals
infinite.

**

Jokainen ihminen
on arvokas
sellaisenaan,
ennen mitään
tekoja tai
suorituksia.

Sitä arvoa
ei voi mitata,
eikä sitä voi
ottaa meiltä pois,
emme pysty
myöskään
kasvattamaan sitä.

Se vain on.
Nolla on yhtä suuri
kuin ääretön.


– Britta (”Deelia”) ©

Image:pixabay.com

On the Road with Aphrodite – Afroditen matkassa

I’ve been asking for the road
from the stars and the angels
from the seers and the cards,
from Egypt

I have asked,

and the clouds and the flowers
and the wind around,
from the brightest rainbow
I have asked

I have traveled through the time,
I’ve touched the stars,
I’ve been tiny as an atom,
and larger than the planet

I have fallen from the stars,
Risen up as well

I’ve been the dancer in the temple,
the priestess of the sun I’ve been,

the hierophant, the healer,
the servant, the beggar,
the young soul, the old soul,
the actor, the cobbler,

that magician too
I’ve been

All that I’ve been,
my friend, as
we’ve all been
that and all

until finally
Aphrodite
gently touches
the forehead,

whispers:
Now it’s time,
now it’s time,

the veils have
been dissipated


You see now that
I am
in each one of you,
I am everywhere,
I am love,
I am beauty,

I am love.

I am yours,
I am you and
you are me.

Please, embrace
the jewel
you’ve always been.

**

Olen kysynyt tietä
tähdiltä, enkeleiltä,
näkijöiltä, taroteilta,
Egyptiltä

olen kysynyt,

ja pilviltä ja kukilta,
tuulelta ympärilläni,
kirkkaimmalta sateenkaarelta
olen kysynyt

olen matkustanut halki ajan,
olen koskettanut tähtiä,
olen ollut pieni kuin atomi,
ja suurempi kuin planeetta

olen tipahtanut alas tähdistä,
Noussut ylös myös

olen ollut tanssijatar temppelin,
ja papitar auringon,

tietäjä, parantaja,
palvelija, kerjäläinen,
nuorisielu, vanhasielu,
näyttelijä, suutari,

tuo taikurikin olen ollut,

tuota kaikkea olen ollut, ystäväni,
kuten me kaikki olemme olleet tuota
ja kaikkea

kunnes vihdoin
Afrodite

koskettaa lempeästi
otsaani,

kuiskaa:
nyt on aika,
nyt on aika,

sumuverhot
ovat haihtuneet


Sinä tiedät nyt että
olen teissä kaikissa,
olen kaikkialla,
olen rakkaus,
olen kauneus,

olen rakkaus

olen sinun,
olen sinä ja
sinä olet minä.

Syleile
aarretta joka
olet aina ollut,
ole hyvä.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Patience – Kärsivällisyys


Patience is easy,
when I´m
present in the now
moment.
Then it´s not
needed.
It just is,
as all good.

**

Kärsivällisyys on
helppoa,
kun olen läsnä
tässä hetkessä.
Silloin sitä ei
tarvita.
Se vain on,
kuten kaikki hyvä.


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: source unknown, tekijä tuntematon

Ceres

 


Open
  to
 receive
   this
    sweet
 and
   tender
treat.
     It asks you
  nothing,
it knows
no conditioning.

Cosmic
  nurturing
     just
     is,
 enjoy
   the
     relaxing,
  nirvanic
embracing.

**

Avaudu
  vastaanottamaan
      ihana ja
   hellä hoito.
Se ei pyydä,
   sinulta mitään,
  ei tunne
ehdollistumaa.

Kosminen
   hoiva
  vain
    on,
  nauti sen
    rentouttavasta
       syleilystä,
     anna viedä
         nirvanaan.


– Britta (”Deelia”) ©

Image: pixabay.com


Awakening the Goddess – Jumalatar herätetään

Long before I met you,
you came to me as your soul,
showered my body
with love,
light and energy,
asked me to embrace all
the parts I didn´t like about it,
those ones I had unwillingly
sacrificed to the
images of the world.
Tenderly
you moved your
hands on my etheric body,
cherishing,
inviting me to open up,
appreciatively touching
although not touching,
releasing tensions
and old memories,
re-inviting my body
to myself,
connecting me with
the tantric field
of true love
and the unconditional love
of yours,
awakening the goddess.

**

Kauan ennen kuin tapasin sinut,
saavuit luokseni sielunasi,
kylvetit kehoni
rakkaudessa, valossa
ja energiassa,
pyysit minua syleilemään
kaikkia niitäkin osia
joista en siinä pitänyt,
jotka olin tahtomattani
uhrannut maailman kuville.
Hellästi kuljetit
käsiäsi eetterikehollani
vaalien,
kutsuen minua avautumaan,
arvostaen kosketit,
vaikka et koskettanut,
vapautit jännitteitä
ja vanhoja muistoja
kutsuen kehoni
takaisin itselleni
yhdistäen minut
aidon rakkauden
tantriseen kenttään
ja pyyteettömään
rakkauteesi,
herättäen
jumalattaren.


– Britta (”Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

Hi, hei

Hi, hei,

Just to let you know, that I have updated my About section a bit:
https://pastellitvalot.wordpress.com/blogista-about/

Lovely, that this blog has already received readers. 

**

Tiedoksi, että olen vähän päivittänyt Blogista -osiota
https://pastellitvalot.wordpress.com/blogista-about/

Kivaa, että tämä blogi on jo saanut lukijoita.

Have a nice weekend, hyvää viikonloppua,

Britta, ”Deelia”

Image: wallpaperswide.com / Petra Fischer