Experiencing the New Energies – Uusien energioiden kokemisesta

How to find
words
to describe
all the nuances
of different
silken and
soft
energies
transmitted
to us,
to the planet

some of
them are 
thicker soft,
like
cotton wool
some of
them thinner,
exquisite
like invisible
fresh air
or like the devic
presence of
a delicate
flower

With our
permission
always
respecting
our personal
energy space
and the
higher will

the finesses
touch,
find
each cell,
each molecule,
the subatomic
level,
so exquisite
and fine,
unconditionally
they transform,
invite for the
wholeness
inside,
magically
magnetizing
good
in whatever
form
we are
ready for,
opening sacred
codes of
wisdom,
connections
soul to soul

Or the
energy runs
boldly
with a power
of Niagara Falls
never against
the free will,
nor anyone or
anything
but
for the
good of all

how to
describe
the different
spaces,
dimensions
of the new heights
the energies can
take us,
sometimes it´s
like being
inside
a huge
ball,
the energy is silent
and doesn´t flow
at all,

or the different
nuances of colors
and
flashes
of gold,
the angelic
lights of
streaming
diamond
powder,

or those
delicious
and ultra light
pastel hues
bringing in
newness
and fun.

**

Miten löytää
sanoja kuvaamaan
kaikkia niitä erilaisia
silkkisten ja
pehmeiden
energioiden
vivahteita,
joita meille ja
planeetalle
lähetetään

jotkut niistä
ovat paksumman
pehmeitä,
kuin pumpulia,
jotkut niistä
ohuempia,
ihanista ihanimpia
kuin näkymätön,
raikas ilma
tai kuin
hienostuneimman
kukan deevinen
energia

Luvallamme,
aina henkilökohtaista
energiatilaamme
ja korkeampaa tahtoa
kunnioittaen

ne hienoviritteisesti
koskettavat,
löytävät
joka solun,
joka atomin,
subatomisen
tason,
niin sulokkaasti
ja hellästi,
pyyteettömästi
ne muuntavat,
kutsuvat
esiin sisäistä
eheyttä,
taianomaisesti
magnetisoiden
hyvää,
missä muodossa
sitten olemmekin
valmiita sitä
vastaanottamaan,
avaten pyhiä
viisauden koodeja,
sielujen välisiä yhteyksiä

Tai energia virtaa
Niagaran putouksien
voimalla,
ei koskaan vapaata
tahtoa vastaan,
eikä mitään tai ketään,
vaan kaikkien parhaaksi
hyväksi

miten kuvata
erilaisia tiloja,
ulottuvuuksia,
uusia korkeuksia,
mihin energiat
voivat meidät viedä,
joskus on
kuin olisi
valtavan  suuren
pallon sisällä,
energia on hiljaa,
eikä liiku lainkaan

tai niitä
moninaisia
värien vivahteita,
kultaisia
välähdyksiä,
enkelimäisiä
timanttipölyn
valovirtoja,

tai noita
hempeitä,
ja ultrakevyitä
pastelleja sävyjä,
jotka uudistavat
ja tuovat iloa.


– Britta (“Deelia” ) ©

Image/kuva: DNA By ddpavumba /freedigitalphotos.net

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s