Amorous Pearls II – Lemmekkäät helmet IIIn an ancient

Egyptian time
but in your
current
appearance,
you give
me the
pearl necklace.

There is
a new
nuance
in this
meditation
that cannot
be described,
and a
most delicate
energy
surrounds
the third
eye.

– They lasted
through time,
my guide
confirms
afterward
what had
been
shown.
Yes,
of course,
they already
used pearls
in those
times,
I never
thought
so.

I search
the web
to prove
prove it to
my concrete
mind.

My intuitive
affinity
to pearls
got specified,
my larger self
and little self
unified.

**

Muinaisessa
Egyptin ajassa,
mutta nykyisessä
olemuksessasi
annat minulle
helminauhan.
Tässä
meditaatiossa
on uusi
vivahde,
jota ei
voi selittää,
ja mitä hienoin
energia
ympäröi
kolmannen silmän.

– Ne kestivät
läpi ajan,
oppaani
vahvistaa
jälkikäteen mitä
oli näytetty.

Niinpä tietysti,
he käyttivät
helmiä jo
siihen
aikaan,

enpä ollut
tullut
ajatelleeksi.

Teen
nettihaun
todistaakseni
sen
konkreettiselle
mielelleni.

Intuitiivinen
mieltymykseni
helmiin
tuli
ymmärretyksi,
laajempi minäni
ja pieni minäni
yhdistetyiksi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Pearl Necklace I – Helminauha I

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s