Soul Magic – Sieluntaikaa

In silence
my soul collects
the parts of
my personality
into a wholeness,
where they
automatically
exist as
a harmonious
team
in balance,
in wisdom,
in unison and joy.
No push,
no pull,
no inner strife,
just peace
and ease.

I am sensing
the connectedness
of everything
and everyone.
The past
and the
future
readjust.
The paradigm
shifts.

What´s
beyond
the stars
is in
here.

**

Hiljaisuudessa
sieluni kerää
persoonani osat
eheäksi kokonaisuudeksi,
jossa ne
automaattisesti
toimivat
harmonisena
tiiminä
tasapainossa keskenään,
viisaasti,
yhtenäisyydessä ja ilossa.
Ei vetämistä,
ei työntämistä,
ei sisäistä
taistelua,
vain rauhaa ja
olemisen helppoutta.

Aistin kaiken
ja kaikkien yhteyden.
Menneisyys ja
tulevaisuus uudistuvat,
paradigma kohoaa.

Mitä on
tähtien takana,
on tässä.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

Sacred Bath – Pyhä kylpy


My bath is ready,

warm and bubbly.
I step into the water
feeling its
loving embrace,

how it naturally
receives
me
exactly
as I am.

How useless is
being so critical
to oneself.

**

Kylpyni on valmis,
lämmin ja kupliva.
Pulahdan veteen
aistien miten se
välittömästi
kietoo minut
rakastavaan
syleilyynsä,
ottaa minut
luontaisesti vastaan

juuri sellaisena
kuin olen.


Miten turhaa onkaan
olla itselleen
niin kriittinen.


– Britta (Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

Vitamins – VitamiinejaEasy

  automatic
     effortless
         natural
            magical
                flowing

these
words are
affirming
my inner
knowing

they
are
spices
flavoring
my daily
thoughts

easily
  automatically
    effortlessly
   naturally
 magically
flowingly
 
everything
goes

**

Helppoa
  automaattista
     vaivatonta
         luontaista
            taianomaista
                sujuvaa

nämä

sanat
affirmoivat
sisäistä
tietämystäni

maustavat
päivittäisiä
ajatuksiani

helposti
  automaattisesti
    vaivattomasti
   luontaisesti
 taianomaisesti
sujuvasti

kaikki
menee


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

At the Oasis – Keitaalla

Ease is
my dear friend.
It is holding
my hand,
saying: – Look,
we are here
at the oasis.
Though
emotional remnants
of the past 
still sometimes
cloud your
sight,
the new
paradigm
never
disappears.

**

Helppous on
hyvä ystäväni.
Se pitelee
minua kädestä
sanoo: – Katso,
me olemme täällä
keitaalla.
Vaikka
menneisyyden
tunnejäänteet 
joskus vielä
peittävätkin
näkymäsi,
uusi paradigma ei
koskaan katoa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Scent of Basil – Basilikan tuoksu

Life is a new silken night gown
and well worn woolen socks,

the sent of fresh basil
in the middle of the winter,

my goddess self and ordinary self,
both equally precious

**

Elämää on uusi silkkinen yöpaita
ja kuluneet villasukat,

tuoreen basilikan tuoksu
keskellä talvea,

arkiminä ja jumalatarminä,
yhtä arvokkaita molemmat

 
– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Faithful Lightness – Uskollinen keveys

Never believe,
my friend,
when you´re
down there,
how the
world looks
like then.

Your energy
opens up
and you see
clearly again.

Lightness
never
truly
goes
away.
It remains
there
for you
to reclaim.

As is
with
magic,
it continues
to hold
you near.

**

Ethän koskaan
usko, ystäväin,
miltä maailma
näyttää kun
olet
alamaissa siellä.

Energiasi aukeaa
ja näet
selkeästi taas. 

Keveys ei koskaan
oikeasti häviä.
Se pysyttelee
vierelläsi,
kunnes kykenet
tarttumaan
siihen jälleen.

Niin kuin taikakin,
se pitää sinua
koko ajan
lähellään.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: pixabay.com

Ceres Conjunct Saturn – Ceres yhtymä Saturnus

Saturn – Father Time –
is thinking about
his lessons:
By time I have
surely learned
that there is perfection
in imperfection,
learned to value myself
and others
just as we are
with no conditions.

There are no mistakes in life,
only growth, I know.
Hmm, I play fair,
I am trustworthy
and obey the rules.

I appreciate my
ability to commit and
my care for detail,
nowadays also giving
flexibility its space.

I appreciate my
patience of letting
things mature
from the seeds to their
full blooms,
I give space for sudden
shifts as well.

I know when I´m
being overly loyal,
and overly responsible.
And I recognize when
I´m being too
critical and hard
on myself,
or on others.
I know when to let go.

Something soft is
approaching,
gently interrupting
these deep
thoughts:

– Welcome Ceres,
is your offer to rub
my shoulders
still valid,
Saturn asks.
– Sure, smiles
Ceres,
I love to
nurture you.
Would you like
some orange
juice, too?

**

Saturnus – Isä Aika –
pohtii läksyjään:
Ajan myötä
olen tosiaankin
oppinut, että
epätäydellisyydessä
on täydellisyytensä,
olen oppinut arvostamaan
itseäni ja muita
ilman ehtoja
sellaisina kuin
olemme.

Elämässä ei ole virheitä,
vain kasvamista, tiedän.
Hmm, olen reilu ja luotettava,
ja noudatan sääntöjä.

Arvostan kykyäni sitoutua,
ja huomioida yksityiskohdat.
Annan nykyisin tilansa
myös joustavuudelle.

Arvostan kärsivällisyyttäni
antaa asioiden kypsyä
siemenistä täyteen
kukoistukseensa,
annan myös tilaa
nopeille muutoksille.

Tiedän milloin olen
ylilojaali ja ylitunnollinen.
Ja huomaan milloin
olen liian kriittinen ja vaativa
itselleni, tai muille.
Tiedän, milloin
päästää irti.

Jotain pehmeää lähestyy
keskeyttäen hellästi
nämä syvät mietteet:

– Tervetuloa, Ceres,
onko tarjouksesi
hieroa hartioitani
vielä voimassa, Saturnus
kysyy.
– Totta kai,
hymyilee Ceres,
rakastan
helliä sinua.
Haluaisitko 
myös vähän
appelsiinimehua?


– Britta (“Deelia”) ©

Image from Rider-Waite tarot deck / Kuva Rider-Waite -tarotpakasta

Patience – Kärsivällisyys


Patience is easy,
when I´m
present in the now
moment.
Then it´s not
needed.
It just is,
as all good.

**

Kärsivällisyys on
helppoa,
kun olen läsnä
tässä hetkessä.
Silloin sitä ei
tarvita.
Se vain on,
kuten kaikki hyvä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: source unknown, tekijä tuntematon