Letting go – Irtipäästäminen

Letting go joyfully,

effortlessly,

 like the  colorful leaves

of Autumn

being certain

that a new

blossoming

will naturally

follow.

**

Päästää irti ilolla,

helposti

kuin syksyn

värikkäät lehdet,

yhtä varmana

siitä että

uusi kukoistus

seuraa

luonnostaan.

– Britta (“Deelia”) @

Image/kuva: Britta

Advertisement

Simplicity (new) – Yksinkertaisuus

After
many layers
simplicity
returns.
One sentence
contains
a book
of understanding.

**

Monien kerroksien
jälkeen
yksinkertaisuus
palaa.
Yksi lause
sisältää
kirjan verran
ymmärtämystä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

The Flower Wreath – Kukkaseppele

I set an imaginary
 flower wreath
on my head.
  Tensions in
the forehead
ease.

My body feels it:
I am enough.

**

Asettelen kuvitteellisen
  kukkaseppeleen
päähäni.
  Jännitteet
otsalla
hellittävät.

Kehoni tuntee sen:
olen riittävä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Heart Flowers II: Pink Tulip (new) – Pinkki tulppaani

My sweet
pink aura

spreads
into your
room.
Do you
allow it
to tenderly
embrace
your
heart?

Tensions
ease,
loving vibes
create miracles,
lift and heal.

It is not
about
being perfect,
but about
understanding.
The mirror of
the Universe is
benevolent 
and kind.

**

Suloinen
pinkki aurani

levittäytyy
huoneeseesi.
Annatko sen
hellästi
syleillä
sydäntäsi?

Jännitteet
hellittävät,
rakkaudelliset
värähteet
luovat
ihmeitä,
kohottavat
ja parantavat.

Kyse ei ole
täydellisyydestä
vaan
ymmärtämisestä.
Maailmankaikkeuden
peili on
hyväntahtoinen
ja lempeä.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

 

Related poems

Heart Flowers I: Yellow Tulip – Keltainen tulppaani
Heart Flowers III: Red Tulip (new) – Punainen tulppaani
Heart Flowers IV: Orange Tulip (new) – Oranssi tulppaani

Heart Flowers I: Yellow Tulip – Keltainen tulppaani

I am confident
and serene,
I am free
to be.

No push
nor pull,
I am
naturally
centered
in my
own energy.

I radiate
magical,

refreshing
vitality.
Wanna
join in
?

**

Olen luottavainen 
ja rauhallinen,
olen vapaa
olemaan.

Ei työntämistä,
ei vetämistä,
olen luontaisesti
keskiössäni
omassa
energiassani.

Säteilen
taianomaista,
virkistävää

elinvoimaa.
Tuletko
mukaani?


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Related poems

Heart Flowers II: Pink Tulip – Pinkki tulppaani
Heart Flowers III: Red Tulip (new) – Punainen tulppaani
Heart Flowers IV: Orange Tulip (new) – Oranssi tulppaani

Hello Mars – Terve Mars

Restlessness
 begins
to tap
its feet
on the floor

instead
of falling
into
emotional
frustration

I change
my focus
and trust
that something
magical  is
right
at the door

and channel
the red
energy
into joyful
activity,
like
dancing
wildly
according to
the disco beat

there is
this humor
in knowing
oneself,
to help the
current
energies
to flow freely
and not
to overheat.

**

Levottomuus
 alkaa
naputtaa
jalkojaan
lattiaan

sen sijaan
että vaipuisin
turhautumisen
tilaan

muutan fokusta
ja luotan, että
jotain taikaa
on jo ihan
ovella

ja kanavoin
punaisen energian
iloiseen
toimintaan,
kuten
villiin tanssiin
diskobeatin
tahtiin

itsensä tuntemisessa
on huumorinsa;
auttaa
kulloisiakin
energioita
virtaamaan
vapaasti

eikä
ylikuumentua.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Snow Angels – Lumienkelit

When did I become so dignified
that I can´t make a snow angel
on the side of a public jogging route
on a sunny winter day

In the twilight zone
I sneak back,
I make an angel and
another one to be her mate

**

Missä kohtaa minusta
tuli niin arvokas
etten voi
aurinkoisena talvipäivänä
pyöräyttää lumienkeliä
julkisen lenkkipolun varteen

pimeän tultua
hiivin takaisin,
teen enkelin
ja toisenkin viereen
sille kaveriksi


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Peace of Mind – Mielenrauha

And then
stillness of mind
just descends.

If I try to hold
on to it,
it´s gone,
for peace of mind
is not made of pieces
but of wholeness
of beigness.

And jazz is
being played
on the radio.

**

Ja sitten
hiljaisuus
vain
laskeutuu
mieleen.

Jos yritän pitää
siitä kiinni,
se on mennyttä,
sillä mielenrauhaa
ei voi ponnistella,
se vain on
olemisen eheydessä.

Ja radiossa soi
jazz.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Jupiter Smiles – Jupiter hymyilee

Jupiter smiles
each time
we consider
ourselves
being lucky,
when there
is fairness
and fun,
an expansion
beyond
a narrowed
mind.

**

Jupiter hymyilee
aina kun
pidämme
itseämme
onnekkaina,
kun reiluus ja
hauskuus
vallitsee,
kun kaventunut
mieli laajentuu.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Playful Adulthood – Leikkisä aikuisuusMagic and
miracles,
flow and
synchronicity,
open mind
sees it all.

Playful
adulthood
lifts
the mood.

The light filled 
soul plan
is afoot.

**

Ihmeitä ja
taikaa,
flowta ja
synkronioita,
avoin mieli
näkee
sen kaiken.

Leikkisä
aikuisuus
kohottaa
mielialaa.

Valoisa
sielunsuunnitelma
toteutuu.


– Britta (“Deelia”)

Image/kuva: pixabay.com