Glitter (new) – Kimallus

Snow is
wearing
glitter,
it quietly
celebrates
existence
in dazzling
beauty.
Zen
   takes
      me
        there.

**

Lumi on
pukeutunut
glitteriin,
se juhlii
olemassaoloa
hiljaa ja
säteilevän
kauniina.
Zen
   vie
      minut
        sinne.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

Chickadee, Chickadee V – Talitintti, talitintti V

– You can
come to eat,
though I sit here,
my beloved
chickadee,
chickadee.

And it comes.
It´s so close
I could pet it.
I sit quietly,
enchanted
and in awe.

– We trust
you, our tender girl,
our tender girl.

**

– Voit tulla
syömään,
vaikka istunkin
tässä,
rakas
talitinttini,
talitinttini.

Ja
se tulee,
niin lähelle
että voisin
silittää sitä.

Istun hipihiljaa,
lumoutuneena
ja ihmeissäni.

– Me luotamme
sinuun,
pehmotyttömme,
pehmotyttömme.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II
Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Chickadee, Chickadee IV – Talitintti, talitintti IV

 

White Lace (new) – Valkoista pitsiä

the nature spirit
has dressed
the trees in
white lace

the Sun
and the Moon
have come
to adore
this grace

it is
as if
I´m dressed
the same

**

luonnonhenki
on pukenut
puut
valkoiseen
pitsiin

aurinko ja
kuukin
ovat tulleet
palvomaan
tätä suloa

on
kuin
olisin

pukeutunut
samoin


– Britta (“Deelia”) ©


Images/kuvat: 1) pixabay.com, 2) Britta

Chickadee, Chickadee IV – Talitintti, talitintti IV– Is the table
set,
our girl,
our girl?

– My chickadee
pair,
my chickadee
pair,
yes, it is,
you´re
so welcome.

– We are
delighted,
and so
cute.

Love fun
is what
we prefer.

And love, it
is a magical
field,

our lucky girl,
our lucky girl.

**

– Onkos pöytä
katettuna,
tyttösemme,
tyttösemme?

– Talitinttiparini,
talitinttiparini,
kyllä on,
olkaa
niin hyvät.

– Olemme
ihastuksissamme,
ja niin söpöjä.

Rakkaushauskasta
me pidämme.

Ja rakkaus,
se on
taikakenttä,

onnekas tyttömme,
onnekas tyttömme.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Related

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II
Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Oh,
chickadee, chickadee
you came with
your mate
to check

on me.

Just like I was
shown
in a vision
the other day:
a chickadee pair
sitting on
a branch of
a tree.

“My magic girl,
my magic girl,
you really
know
what is 
going on.
I love you
being so
stubborn.”

**

Oi, talitintti, talitintti
tulit kumppanisi
kanssa katsomaan
minua.

Juuri kuten
oli näytetty
visiossa
tässä
yhtenä
päivänä:
talitinttipari
istumassa
puun oksalla.

“Taikatyttöni,
taikatyttöni,
tiedät kyllä
mitä on
meneillään.
Olet niin
ihanan
jääräpäinen.”


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: dreamstime.com

Related:

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II
Chickadee, Chickadee IV – Talitintti, talitintti IV

 

Flirting Light -Flirttaileva valo

Light
  is flirting
   with
  a flower.
In its
  natural
receptivity
  the flower glows
 and blooms.

Is it
tittering,
too?

**

Valo
  flirttailee
kukalle.
Luontaisessa
  vastaanottavaisuudessaan
      kukka hehkuu ja
   kukoistaa.

Hihitteleekö
 se myös?


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

August Energy – Elokuun energia

If I could
I still
wouldn´t
reveal the
mystery
of August,

the
deep
passion,
wild
and
so serene
at the
same time,

the magical
surrender
to the visible
invisible,

the secret
yet
fully
known
enchantment.

**

Jos voisin,
en sittenkään
paljastaisi
elokuun
mysteeriä,

syvää
intohimoa,
villiä ja
niin seesteistä
yhtä aikaa,

maagista
antautumista
näkyvälle
näkymättömälle,

salaista
silti
täysin
tunnettua
lumoa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com

Ode to August – Oodi elokuulle

Oh, beloved August,
the harvest of the year and
All the harvests of the past
are celebrating in me,

Oh, mysterious August,
after a summer of light
all the stars being back
at the night sky
are twinkling in me,

Oh, sensuous August,
all the gentle winds of
the end summer
are dancing in me,

Oh, magical August
I embrace thee
and Sirius, which
knows I remember.

**

Oi, rakas elokuu,
vuoden sadonkorjuu ja
Kaikki menneet sadonkorjuut
juhlivat minussa,

Oi, mystinen elokuu,
kesän valon jälkeen
kaikki tähdet
yötaivaalle palanneina
säteilevät minussa,

Oi, aistillinen elokuu,
kaikki loppukesän
lempeät tuulet
tanssivat minussa,

Oi, maaginen elokuu,
syleilen sinua,
ja Siriusta, joka
tietää, että muistan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

The Goddess of Trees – Puiden jumalatar

The Goddess
of Trees
is wearing
red lipstick
in the form
of rowan berries,

kissing
the fullness
of life.

**

Puiden jumalatar
on laittanut
huulipunaa
pihlajanmarjojen
muodossa

suudellen
elämän
täyteläisyyttä.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Golden Fairies – Kultaiset keijut 

Golden fairies
are dancing

on the waves.
They are light
for they
have dived

deep,
when the Sun

couldn´t be seen.

**

Kultaiset keijut
tanssivat aalloilla.
Ne ovat kevyitä,
koska ne ovat
sukeltaneet
syvälle, 
kun aurinko
ei ollut
näkyvillä. 


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com