Amorous Pearls II – Lemmekkäät helmet IIIn an ancient

Egyptian time
but in your
current
appearance,
you give
me the
pearl necklace.

There is
a new
nuance
in this
meditation
that cannot
be described,
and a
most delicate
energy
surrounds
the third
eye.

– They lasted
through time,
my guide
confirms
afterward
what had
been
shown.
Yes,
of course,
they already
used pearls
in those
times,
I never
thought
so.

I search
the web
to prove
prove it to
my concrete
mind.

My intuitive
affinity
to pearls
got specified,
my larger self
and little self
unified.

**

Muinaisessa
Egyptin ajassa,
mutta nykyisessä
olemuksessasi
annat minulle
helminauhan.
Tässä
meditaatiossa
on uusi
vivahde,
jota ei
voi selittää,
ja mitä hienoin
energia
ympäröi
kolmannen silmän.

– Ne kestivät
läpi ajan,
oppaani
vahvistaa
jälkikäteen mitä
oli näytetty.

Niinpä tietysti,
he käyttivät
helmiä jo
siihen
aikaan,

enpä ollut
tullut
ajatelleeksi.

Teen
nettihaun
todistaakseni
sen
konkreettiselle
mielelleni.

Intuitiivinen
mieltymykseni
helmiin
tuli
ymmärretyksi,
laajempi minäni
ja pieni minäni
yhdistetyiksi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Pearl Necklace I – Helminauha I

Humorous Guides – Humoristiset oppaat

I channel
two words
I´ve never
heard of.
I then
find them
to be real
in urban
dictionary.

I burst
into laughter
of the
exactness
of descriptions,
they also fit
together,
the male and
the female.

How
divine
is the
seemingly
mundane.

**

Kanavoin kaksi
sanaa, joita
en ole koskaan
kuullutkaan.

Sitten
löydän
ne
urbaanista
sanakirjasta,
ne ovat
totta tosiaan.

Purskahdan
nauruun
kuvauksien
tarkkuudesta,
he myös sopivat
yhteen,
mies ja nainen.

Miten jumalaista
voikaan olla
näennäisen
arkinen.


– Britta (“Deelia”) ©

Red Hues – Punaisen sävyjä

Devic
energies
of the red
flowers
captivate.
Passionate
charm
enchants
the heart,

cellular memory
flashes a
straightforward
clue,
my cheeks
get an
amorous
hue.

 **

Punaisten
kukkien
deeviset
energiat
hurmaavat.
Intohimoinen
sharmi
lumoaa
sydämen,

solumuisti
väläyttää
suorasukaisen
vihjeen,
poskeni
saavat
lemmekkään
sävyn.


– Britta (“Deelia”) ©


Image: Britta

Cosmic Cooperation – Kosmista yhteistyötä

– You are
hot,
your soul
suddenly
transmits
telepathically.
– So are
you,
I laugh.

How can I
now
continue
to be in
a bad mood.

– I saved
your day,
you playfully
state.

Rendered
endorphins
seize the day.

**

– Sä oot kuuma,
lähettää sielusi
yhtäkkiä
telepaattisesti.
– Niin oot säkin,
nauran.

Kuinka voin nyt
enää olla
huonolla tuulella.

– Mä pelastin
sun päivän,
tuumaat
leikkisästi.

Palautuneet
endorfiinit
siirtävät
tähän
hetkeen.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Enchantment – Lumoutuminen

you touch
the moon,
the stars
and the gates of
heaven in me,
I merge with
the sun
in the ocean
and the bluegreen
woods
in the core
of the earth
in the high sky
inside the
flowery
meadows

**

sinä kosketat
kuuta, tähtiä
ja taivaan portteja
minussa,
yhdyn
aurinkoon
meressä
ja sinivihreisiin
metsiin
maan ytimessä
korkealla taivaalla
kukkaniittyjen sisällä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

A Sun Gold Star Song – Auringonkultainen Tähtilaulu

The golden
embrace
of the Sun
is radiating:
You are
worthy,

lighting up
the inner
beauty and
warmth

before
giving
space
for the
Star Song
to begin
its
night shift
to offer its
starry
gift,

who might
you
meet
in a cosmic
dream,
so sensuous
and sweet

that each
cell
vibrates
humming
an enchanted
melody

**

Auringon
kultainen syleily
säteilee:
olet arvokas,

sytyttää
sisäisen
kauneuden ja
lämmön

ennen kuin
antaa tilaa
Tähtilaululle
aloittaa
yövuoronsa,
tarjota
tähtilahjansa

kenet
ehkä tapaat
kosmisessa
unessa,
niin aistillisessa,
niin makeassa

että joka solu
väreilee
hyräillen
lumoutunutta
melodiaa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Been in Pluto – Olen käynyt PlutossaGazing into
the eyes
and you
can sense
deep love
that has
been there
since from
the beginning,
through
pain and
sorrow,
understanding
without words,
yearning
to connect
the transcendental
within,

an eternal
moment
of not denying
but surrendering
to limitlessness
of mutual
height

being
lifted
to the
core,

where
breath
stops
but breaths
like
Neptunian
chameleons

in the free
vastness

**

Katsellessa silmiin
voi aistia
syvän rakkauden,
joka on ollut
siellä
alusta lähtien,
läpi kivun
ja surun,
ymmärtäen
ilman sanoja,
kaivaten kiihkeästi
yhdistyä sisäiseen
muuntavaan,

ikuinen hetki,
joka ei kiellä
vaan antautuu
yhteiseen
rajattomaan
korkeuteen

kohotettuna
ytimeen,

jossa hengitys
pysähtyy,
mutta hengittää
kuin neptuniaaniset
kameleontit

vapaassa
valtavassa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Cracketi Craks – Kräketi kräks


I woke up
in the middle
of my sleep
to witness
our
first chakras
briefly
meet
creating
electric
lightning,
bold
yet
sweet

cracketi craks,
sang harmonious
kundalini

**

Heräsin
kesken uneni
todistaakseni,
miten ensimmäiset
chakramme

koskettivat lyhyesti
luoden
sähköisen
salamoinnin,
niin voimakkaan,
samalla suloisen

kräketi kräks,
lauloi harmoninen
kundaliini


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Solar Energy, wallpaperswide.com / Sallee Design

 

Telepathic Butterflies – Telepaattiset perhoset


your
 telepathic
   butterflies
     make
      silence
        glow

          to melt in
       ardent
    tenderness

 **

telepaattiset
  perhosesi
    saavat
      hiljaisuuden
        hehkumaan

          sulamaan
      palavassa
  hellyydessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com