Electric Salsa – Sähköinen salsa

the electric
rocks
the body

the sleeping
princess
is awake

tender
makes
a dance

via
a distance

closer
than
close

**

sähköinen
keinuttaa
kehoa

nukkuva
prinsessa
on
hereillä

hellä
tanssittaa

matkan
takaa

lähempänä
kuin
lähellä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Advertisement

A Sing-Along – Yhteislaulu

in between 
dream state and awake
you ask me
if you can come

 you show me
   how to float together
 into the spheres and
       dimensions,
   to the edges of the worlds
            and beyond
      into the ecstatic
  sing-along of
    the fairies and
   coyotes

**

unen ja valveen rajamailla
kysyt saatko tulla

näytät minulle miten
 leijutaan
sfääreihin, ulottuvuuksiin,
   maailmojen rajoille ja yli
helikeijujen ja
 kojoottien
ekstaattiseen
yhteislauluun


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

22:22 Yab-Yum

third eyes
meet
seeing
the same
thing,
from the

soul plane
upward
worlds
open up
embracing
our physical
plane presences

with
lifting
newness

it is safe
to be vulnerable
on the path
to wholeness

numbers
are appearing
in pairs

**

kolmannet silmät
kohtaavat,
näkevät
saman asian,

sielun tasolta
ylöspäin
maailmat
aukeavat,
ympäröivät
fyysisen maailman
olemuksemme

kohottavalla
uudella

on turvallista
olla haavoittuvainen
matkalla kohti
eheyttä

numerot
ilmaantuvat
pareittain


– Britta (“Deelia”) ©

https://en.wikipedia.org/wiki/Yab-Yum
Image/kuva: wallpaperswide.com

Cosmic Wind – Kosminen tuuli

Merge
with
me,
asks
the
cosmic
joy

soft
  wind
     finds
the core

atoms,
  they swing
    and
      swirl

being
touched
fuller than
fully

the ultimate
gift
gets rooted
into
this world

a new
red
is
being
born

**

Yhdy
minuun,
pyytää
kosminen
ilo

pehmeä
  tuuli
    löytää
ytimen

atomit,
  ne keinuvat
    ja
     pyörivät

kosketettuna
täydemmin
kuin täysin

perimmäinen
lahja
juurtuu
tähän
maailmaan

uusi
punainen
syntyy


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Merger – Yhtyminen

Tender hot
invigorates
the field

safe and
exciting exist
simultaneously

the mind
disappears,
melts

in the
metamorphic
song
of
mutual
heart beat

**

Hellä kuuma
elävöittää
kentän

turvallinen ja
jännittävä
ovat
yhtä aikaa

ajatus katoaa,
sulaa

yhteisen
sydämensykkeen
metamorfiseen
lauluun


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Mystical Flower – Mystinen kukkanen

What are you
celebrating
dearest,
asked the
mystical
flower

A vision
I experienced,
so hypnotic
and charming

the petals
of light
surrounding
my heart

tender
touch
of cosmic
joy
on my skin

closeness
in the
silence

mystical
fusion
with
nothing
to hide

**

Mitäs juhlit,
kultanen,
kysyi mystinen
kukkanen

Näkyä,
jonka koin,
niin
hypnoottista
ja hurmaavaa

sydäntäni
ympäröiviä
valon
terälehtiä

ihoani
hellästi
koskettelevaa
kosmista
iloa

läheisyyttä
hiljaisuudessa

mystistä
yhteensulautumista
ilman mitään
peitettävää


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta