Mystic Star – Mystinen tähti

Seven pointed star
inspires,
lifts
and
heals,
guides
and
unites.

The lucky
star
confirms
that
a good
and happy
life
naturally
belongs to
us all.

**

Seitsensakarainen tähti
inspiroi,
kohottaa
ja
parantaa,
opastaa
ja
yhdistää.

Onnekas
tähti
vahvistaa,
että hyvä
ja onnellinen
elämä
kuuluu
meille
kaikille
luonnostaan.

 

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Advertisement

Wind Turbines – Tuuliturbiinit

Every time I
see wind turbines,
I briefly slide into
a mysterious space,
and a place, where
I have been
but not yet.
Like traversing
a parallel reality
I can´t see,
only sense.

**

Aina kun näen
tuuliturbiineita,
koen hetken
mystisen tilan,
ja paikan, jossa
olen ollut,
mutta en vielä.
Kuin ylittäisin
rinnakkaisen
todellisuuden,
jota en voi nähdä,
vain aistia.


– Britta (Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com