Silence Writes – Hiljaisuus kirjoittaa

Silence
writes
beautiful
poems
without
words.

It
knows
everything.

**

Hiljaisuus
kirjoittaa
kauniita
runoja
ilman
sanoja.

Se
tietää
kaiken.


– Britta (Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Advertisement

Magic Bells – Taikatiu’ut


when getting
really silent,
it can be
sensed
how
  invisible,
tiniest of
tiniest
bells

 are playing
    the notes of
 cosmic joy

**

kun on
ihan hiljaa,
voi aistia
miten
  näkymättömät,
pienimmistä
pienimmät
tiu’ut

    soittavat
 kosmisen ilon
  säveliä


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com

 

Serene Silence – Seesteinen hiljaisuus

In this silence and quiet
all doors are open,
I´m nothing and everything.
Love and light have become tangible
in the here and now

in the here and now
 and in the not here
   my soul is merging with me;

the eternal, invisible to the eye,
  is becoming visible

**

tässä tyynessä hiljaisuudessa
ovat kaikki ovet auki,
minä en ole mitään ja olen kaikki,
rakkaus ja valo ovat tulleet käsinkosketeltaviksi
tässä ja nyt

tässä ja nyt
 ja kaikessa mikä ei ole tässä
 sieluni sulautuu minuun;

ikuinen, silmille näkymätön,
 muuttuu näkyväksi


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com