Pollen – Siitepöly

Spring
straightforwardly
spreads its
sensuality
all over
the yard.

The roses
in bloom
don´t
blush.

**

Kevät
levittää
suorasukaisesti
aistillisuuttaan
ympäri
pihaa.

Ruusut
kukassaan
eivät
punastu.


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com

Advertisement

Morning Coffee (new) – Aamukahvi

I´m having my
morning coffee
outside
in a strange
neighborhood.
I sit on a rock,
which is a bit
uncomfortable.

– There is a bench
nearby, says
my guide
to my surprise.
– On the right or
on the left hand,
I ask amused.
– On the right.

So I take to the right.
Round the next corner
there really is a little park
offering a bench to me.

Even in
minor things
the universe
wants to
give us that
what is best.

**

Juon aamukahviani
ulkona vieraassa
ympäristössä.
Istun kivetyksellä,
joka on hieman
epämukava.

– Tässä lähellä on penkki,
sanoo oppaani yllättäen.
–  Oikealla vai
vasemalla kädellä,
kysyn huvittuneena.
– Oikealla.

Otan sen suunnan
ja heti kulman takana
on kuin onkin penkki
pienen puiston laidalla.

Ei ole niin
pientä asiaa,
etteikö
maailmankaikkeus
tahtoisi tarjota
meille
parasta.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Sweet Agreement – Yhtä mieltä

Indeed,
  indeed,
       indeed,
sings a bird,
yep,
   yep,
      yep,
replies
another one.

Good
that they
agree,
I chuckle,
right in
tune with
my mind.

**

Just nii,
  just nii,
      just nii,
laulaa lintu,
jep,
   jep,
      jep,
vastaa
toinen.

Hyvä,
että ne
ovat samaa
mieltä,
nauran,
täysin
linjassa
ajatusteni
kanssa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

A Droplet – Pisara

in the sun´s
warmth
a droplet
joyfully
falls
from the ice

the precum
of spring
merges with
the earth,

chuckles
the observer

**

jää pudottaa
iloisesti
pisaran
auringon
lämmössä,

kevään
touhutippa
yhtyy maahan,

myhäilee
havainnoija


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Tick, Tock (new) – Tik, tok

Only two nights left
till we meet,
you write.
Only one night left,
I write.
Tick, tock, tick, tock
  I think in my mind.
  Tick, tock, tick, tock
   you write.

**

Enää kaksi yötä
kun nähdään,
kirjoitat.
Enää yksi yö,
kirjoitan. 
Tik, tok, tik, tok
  ajattelen mielessäni.
  Tik, tok, tik, tok
   kirjoitat.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

 

 

Hello Mars – Terve Mars

Restlessness
 begins
to tap
its feet
on the floor

instead
of falling
into
emotional
frustration

I change
my focus
and trust
that something
magical  is
right
at the door

and channel
the red
energy
into joyful
activity,
like
dancing
wildly
according to
the disco beat

there is
this humor
in knowing
oneself,
to help the
current
energies
to flow freely
and not
to overheat.

**

Levottomuus
 alkaa
naputtaa
jalkojaan
lattiaan

sen sijaan
että vaipuisin
turhautumisen
tilaan

muutan fokusta
ja luotan, että
jotain taikaa
on jo ihan
ovella

ja kanavoin
punaisen energian
iloiseen
toimintaan,
kuten
villiin tanssiin
diskobeatin
tahtiin

itsensä tuntemisessa
on huumorinsa;
auttaa
kulloisiakin
energioita
virtaamaan
vapaasti

eikä
ylikuumentua.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Snow Angels – Lumienkelit

When did I become so dignified
that I can´t make a snow angel
on the side of a public jogging route
on a sunny winter day

In the twilight zone
I sneak back,
I make an angel and
another one to be her mate

**

Missä kohtaa minusta
tuli niin arvokas
etten voi
aurinkoisena talvipäivänä
pyöräyttää lumienkeliä
julkisen lenkkipolun varteen

pimeän tultua
hiivin takaisin,
teen enkelin
ja toisenkin viereen
sille kaveriksi


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Chickadee, Chickadee IV – Talitintti, talitintti IV– Is the table
set,
our girl,
our girl?

– My chickadee
pair,
my chickadee
pair,
yes, it is,
you´re
so welcome.

– We are
delighted,
and so
cute.

Love fun
is what
we prefer.

And love, it
is a magical
field,

our lucky girl,
our lucky girl.

**

– Onkos pöytä
katettuna,
tyttösemme,
tyttösemme?

– Talitinttiparini,
talitinttiparini,
kyllä on,
olkaa
niin hyvät.

– Olemme
ihastuksissamme,
ja niin söpöjä.

Rakkaushauskasta
me pidämme.

Ja rakkaus,
se on
taikakenttä,

onnekas tyttömme,
onnekas tyttömme.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Related

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II
Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Unconditional Flow – Pyyteetön flowThere is a
happier
flow than
you
know,
my guide
gently
reminds me.

Allowing
ease
is
easy
I laugh
at myself.

Heartfelt is
the Universe.

**

Olet
onnellisemmassa
flowssa kuin
tiedätkään,
oppaani
muistuttaa
lempeästi.

Helppouden
salliminen
on helppoa,
nauran itselleni.

Sydämellinen on
Universumi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Related poem: Angel´s Wink – Enkelin silmänisku

 

Laughing Time – Naurava aikaAnd you think
you´re old,
The Time
gently
laughs
at us,
the pieces of
stardust
condensated
here

for a moment.

**

Ja te pidätte
itseänne vanhoina
nauraa Aika
lempeästi
meille
hetkeksi
tänne
tiivistyneille
tähtipölyille.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com