The Goddess of Trees – Puiden jumalatar

The Goddess
of Trees
is wearing
red lipstick
in the form
of rowan berries,

kissing
the fullness
of life.

**

Puiden jumalatar
on laittanut
huulipunaa
pihlajanmarjojen
muodossa

suudellen
elämän
täyteläisyyttä.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Advertisement

Pallas Athena

Pallas Athena,
goddess of divine wisdom
and strength,
send me
your balancing faith
to live in authenticity
blending intuition
with logic
leading to
liberation
from distracting
illusions.

May fair play,
natural as that,
on the earth plane
rule.
Derived
from the
timelessness
the energy
of our best future
I wear.
Remembering
the brightest of
probable futures
I now step into it.

**

Pallas Athena,
korkeamman viisauden
ja voiman jumalatar,
lähetä minulle
tasapainottavaa
luottamustasi
elääkseni aitoudessa,
yhdistäen intuition
ja järjen,
vapautuen
maailman
harhoista.

Vallitkoon
reilu peli
luonnostaan
maan päällä.
Ammentaen
ajattomuudesta
asetun parhaan
tulevaisuutemme
energiaan.
Vaihtoehtoisista
tulevaisuuksista
kirkkaimman
muistaen
astun nyt siihen.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Scent of Basil – Basilikan tuoksu

Life is a new silken night gown
and well worn woolen socks,

the sent of fresh basil
in the middle of the winter,

my goddess self and ordinary self,
both equally precious

**

Elämää on uusi silkkinen yöpaita
ja kuluneet villasukat,

tuoreen basilikan tuoksu
keskellä talvea,

arkiminä ja jumalatarminä,
yhtä arvokkaita molemmat

 
– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Egypt – Egypti

You have the head of an animal
and the body of a golden god

there is a panther of two meters in your steps
and deep silence in your voice

I build the bridge of my hair
for you to come

***

you embrace me
    with sacred oils

you grab at my ankles
   golden rings are jingling

**

sinulla on eläimen pää ja
kultainen jumalan vartalo
askelissa kaksimetrinen pantteri ja
äänessä syvä hiljaisuus
minä rakennan hiuksistani sillan
sinun tulla

***
sinä valelet minut
  pyhillä öljyillä

otat minua nilkoista kiinni
  kultaiset renkaat kilisevät


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva 1: Egyptian Goddess Hathor and Pharaoh Ramses II. Egyptiläinen jumalatar Hathor ja faarao Ramses II
Image/kuva 2: Egyptian God Horus and Queen Nefertari. Egyptiläinen jumala Horus ja kuningatar Nefertari

From the website / tältä sivustolta A World History of Art.

On the Road with Aphrodite – Afroditen matkassa

I’ve been asking for the road
from the stars and the angels
from the seers and the cards,
from Egypt

I have asked,

and the clouds and the flowers
and the wind around,
from the brightest rainbow
I have asked

I have traveled through the time,
I’ve touched the stars,
I’ve been tiny as an atom,
and larger than the planet

I have fallen from the stars,
Risen up as well

I’ve been the dancer in the temple,
the priestess of the sun I’ve been,

the hierophant, the healer,
the servant, the beggar,
the young soul, the old soul,
the actor, the cobbler,

that magician too
I’ve been

All that I’ve been,
my friend, as
we’ve all been
that and all

until finally
Aphrodite
gently touches
the forehead,

whispers:
Now it’s time,
now it’s time,

the veils have
been dissipated


You see now that
I am
in each one of you,
I am everywhere,
I am love,
I am beauty,

I am love.

I am yours,
I am you and
you are me.

Please, embrace
the jewel
you’ve always been.

**

Olen kysynyt tietä
tähdiltä, enkeleiltä,
näkijöiltä, taroteilta,
Egyptiltä

olen kysynyt,

ja pilviltä ja kukilta,
tuulelta ympärilläni,
kirkkaimmalta sateenkaarelta
olen kysynyt

olen matkustanut halki ajan,
olen koskettanut tähtiä,
olen ollut pieni kuin atomi,
ja suurempi kuin planeetta

olen pudonnut alas tähdistä,
Noussut ylös myös

olen ollut tanssijatar temppelin,
ja papitar auringon,

tietäjä, parantaja,
palvelija, kerjäläinen,
nuorisielu, vanhasielu,
näyttelijä, suutari,

tuo taikurikin olen ollut,

tuota kaikkea olen ollut,
ystäväni,

kuten me kaikki
olemme olleet tuota

ja kaikkea

kunnes vihdoin
Afrodite

koskettaa lempeästi
otsaani,

kuiskaa:
nyt on aika,
nyt on aika,

sumuverhot
ovat haihtuneet


Sinä tiedät nyt että
olen teissä kaikissa,
olen kaikkialla,
olen rakkaus,
olen kauneus,

olen rakkaus

olen sinun,
olen sinä ja
sinä olet minä.

Syleile
aarretta joka
aina olet ollut,
ole hyvä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Awakening the Goddess – Jumalatar herätetään

Long before I met you,
you came to me as your soul,
showered my body
with love,
light and energy,
asked me to embrace all
the parts I didn´t like about it,
those ones I had unwillingly
sacrificed to the
images of the world.
Tenderly
you moved your
hands on my etheric body,
cherishing,
inviting me to open up,
appreciatively touching
although not touching,
releasing tensions
and old memories,
re-inviting my body
to myself,
connecting me with
the tantric field
of true love
and the unconditional love
of yours,
awakening the goddess.

**

Kauan ennen kuin tapasin sinut,
saavuit luokseni sielunasi,
kylvetit kehoni
rakkaudessa, valossa
ja energiassa,
pyysit minua syleilemään
kaikkia niitäkin osia
joista en siinä pitänyt,
jotka olin tahtomattani
uhrannut maailman kuville.
Hellästi kuljetit
käsiäsi eetterikehollani
vaalien,
kutsuen minua avautumaan,
arvostaen kosketit,
vaikka et koskettanut,
vapautit jännitteitä
ja vanhoja muistoja
kutsuen kehoni
takaisin itselleni
yhdistäen minut
aidon rakkauden
tantriseen kenttään
ja pyyteettömään
rakkauteesi,
herättäen
jumalattaren.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

Goddess Brighid – Jumalatar Brigit

Goddess Brighid (also known as Brigid, Bridget, Brigantia, Bride), “exalted one”, is a mythic Celtic goddess of fire, healing and inspiration, among other things. Brigit, “kohotettu”, on kelttiläisessä mytologiassa muun muassa tulen, parantamisen ja inspiraation jumalatar. Kuvan tekijä / The artist: http://lindartist.blogspot.fi/2011/02/brigid.html

 

Lifting is your healing light,
inspiration sparkling from
the warmth of fire,
miraculous energies
become anchored
to the Earth,
dreams of exalted visions
magically manifest.

By the campfire
of Gaia stories of
humanness we share
weaving our uniqueness
into the oneness of
love.
Star songs
gift our
hearts
with plenitude of
melodies
of the one flame
in the one chalice
of the universe,
in its multiple nuances,
in its multiple dimensions.

Dance,
dance,
dance
in me sacred
goddess of fire
to the rhythm
of the heartbeat
of cosmos,
weave my
uniqueness
into the cosmic
tapestry
of love.

Passion ignited,
balanced in the
wholeness
of my soul.
No matter
how much I
spoon from there
the chalice
is always full,
expanding into
the vastness of the spirit
I become the flame
of ultimate joy.

Healed is the child,
healed is the woman
and the man in us.
Hand in hand they flow
towards the next mysteries
of the universe
accompanied by the smile of
Goddess Brighid,
one of the many
not needing a crown.

**

Kohottava on parantava valosi,
inspiraatio säteilee
tulen lämmöstä,
ihmeiden energiat
ankkuroituvat Maahan,
unelmat ja ylevät visiot
toteutuvat kuin taika.

Gaian leiritulella
jaamme tarinoita
ihmisyydestä
kutoen
yksilöllisyytemme
rakkauden ykseyteen.
Tähtilaulut lahjoittavat
sydämiimme
ykseyden liekin,
sen melodioiden
paljouden
universumin
yhdessä maljassa,
sen moninaisissa
vivahteissa,
lukemattomissa
ulottuvuuksissa.

Tanssi,
tanssi,
tanssi minussa
pyhä tulen jumalatar,
tanssi
kosmoksen
sydämenlyöntien tahtiin,
liitä yksilöllisyyteni
mukaan kosmiseen
rakkauden kirjoon.

Intohimo syttyy
tasapainottuen
sieluni eheydessä.
Vaikka miten paljon
kauhon sieltä,
se malja on aina täynnä.
Yhä laajentuen hengen
mittaamattomuuteen
minusta tulee
perimmäisen ilon
liekki.

Eheytynyt on lapsi,
eheytynyt on nainen
ja mies meissä.
Käsi kädessä he
liitävät kohti seuraavia
maailmankaikkeuden
mysteereitä
Brigitin hymyn
saattelemina,
hänen,
yhden monista,
jotka eivät tarvitse
kruunua.

– Britta (“Deelia”) ©