Amorous Pearls II – Lemmekkäät helmet IIIn an ancient

Egyptian time
but in your
current
appearance,
you give
me the
pearl necklace.

There is
a new
nuance
in this
meditation
that cannot
be described,
and a
most delicate
energy
surrounds
the third
eye.

– They lasted
through time,
my guide
confirms
afterward
what had
been
shown.
Yes,
of course,
they already
used pearls
in those
times,
I never
thought
so.

I search
the web
to prove
prove it to
my concrete
mind.

My intuitive
affinity
to pearls
got specified,
my larger self
and little self
unified.

**

Muinaisessa
Egyptin ajassa,
mutta nykyisessä
olemuksessasi
annat minulle
helminauhan.
Tässä
meditaatiossa
on uusi
vivahde,
jota ei
voi selittää,
ja mitä hienoin
energia
ympäröi
kolmannen silmän.

– Ne kestivät
läpi ajan,
oppaani
vahvistaa
jälkikäteen mitä
oli näytetty.

Niinpä tietysti,
he käyttivät
helmiä jo
siihen
aikaan,

enpä ollut
tullut
ajatelleeksi.

Teen
nettihaun
todistaakseni
sen
konkreettiselle
mielelleni.

Intuitiivinen
mieltymykseni
helmiin
tuli
ymmärretyksi,
laajempi minäni
ja pieni minäni
yhdistetyiksi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Pearl Necklace I – Helminauha I

Advertisement

Midsummer´s Eve – Juhannusaatto


Bathing
in the light of
a Nordic
nightless night

a woman
in the ancient
past
is braiding
her hair
dreaming of
the same
as I.

Somebody
is approaching.
– Is that you,
we ask
at the
same time.

**

Kylpien
Pohjolan
yöttömän yön
valossa

nainen
muinaisessa
menneisyydessä
palmikoi
hiuksiaan,
unelmoi
samasta
kuin minä.

Joku lähestyy.
– Oletko se sinä,
me kysymme
yhtä aikaa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Octavio Ocampo

Cozy Rain – Kodikas sadeRain is tapping
its cozy rhythm
on the window.
I am feeling
peaceful,
safe and secure.
Cellular
memory
from
another time,
from another
life, is
tenderly
wrapping me
in a soft
blanket.

**

Sade naputtaa
ikkunaan
kodikasta
rytmiään.
Koen syvää
rauhaa ja
turvallisuutta.
Solumuisti
jostain toisesta
ajasta,
jostain toisesta
elämästä
kietoo
minut
hellästi
pehmeään
huopaan.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva:  pixabay.com

Egypt – Egypti

You have the head of an animal
and the body of a golden god

there is a panther of two meters in your steps
and deep silence in your voice

I build the bridge of my hair
for you to come

***

you embrace me
    with sacred oils

you grab at my ankles
   golden rings are jingling

**

sinulla on eläimen pää ja
kultainen jumalan vartalo
askelissa kaksimetrinen pantteri ja
äänessä syvä hiljaisuus
minä rakennan hiuksistani sillan
sinun tulla

***
sinä valelet minut
  pyhillä öljyillä

otat minua nilkoista kiinni
  kultaiset renkaat kilisevät


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva 1: Egyptian Goddess Hathor and Pharaoh Ramses II. Egyptiläinen jumalatar Hathor ja faarao Ramses II
Image/kuva 2: Egyptian God Horus and Queen Nefertari. Egyptiläinen jumala Horus ja kuningatar Nefertari

From the website / tältä sivustolta A World History of Art.

A Shamanic View – Shamanistinen näkymä

On a breathtakingly
beautiful winter day
twelve birds
are having a rest
on the white laced
branches of the trees;
the birds look huge
compared
to the scenery
like do
ships on
an oceanic horizon.

Magical moment
of stagnation
gets saved
by the inner
camera,

in a past life
a native tribe
is quietly
tuning into
the Great Spirit.

**

Henkeäsalpaavan kauniina
talvipäivänä
kaksitoista lintua
on asettunut
levähtämään
pitsisille
puiden oksille;
linnut näyttävät
valtavilta 
maisemaan nähden
samoin kuin
valtamerilaivat
meren horisontissa.

Taianomainen
pysähtyneisyyden hetki
tallentuu sisäiseen
kameraan,

menneessä elämässä
intiaaniheimo
virittäytyy
hiljaa
Suureen Henkeen.– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta