Glitter (new) – Kimallus

Snow is
wearing
glitter,
it quietly
celebrates
existence
in dazzling
beauty.
Zen
   takes
      me
        there.

**

Lumi on
pukeutunut
glitteriin,
se juhlii
olemassaoloa
hiljaa ja
säteilevän
kauniina.
Zen
   vie
      minut
        sinne.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

Peace of Mind – Mielenrauha

And then
stillness of mind
just descends.

If I try to hold
on to it,
it´s gone,
for peace of mind
is not made of pieces
but of wholeness
of beigness.

And jazz is
being played
on the radio.

**

Ja sitten
hiljaisuus
vain
laskeutuu
mieleen.

Jos yritän pitää
siitä kiinni,
se on mennyttä,
sillä mielenrauhaa
ei voi ponnistella,
se vain on
olemisen eheydessä.

Ja radiossa soi
jazz.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Full Moon Auras – Täydenkuun aurat

I am zooming
the Moon
in its full
glory

each
month
its aura
has
a different
color,
like it is
taking in
the sacred
seven rays

emotional
body
gets
healed
at the
core of
the cells

**

zoomaan
kuuta
täydessä
loistossaan

joka
kuukausi
sen
aura on
eri värinen,
kuin se
ottaisi
vastaan
seitsemää
pyhää
sädettä

tunnekeho
eheytyy
solujen
ytimessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Soul Magic – Sieluntaikaa

In silence
my soul collects
the parts of
my personality
into a wholeness,
where they
automatically
exist as
a harmonious
team
in balance,
in wisdom,
in unison and joy.
No push,
no pull,
no inner strife,
just peace
and ease.

I am sensing
the connectedness
of everything
and everyone.
The past
and the
future
readjust.
The paradigm
shifts.

What´s
beyond
the stars
is in
here.

**

Hiljaisuudessa
sieluni kerää
persoonani osat
eheäksi kokonaisuudeksi,
jossa ne
automaattisesti
toimivat
harmonisena
tiiminä
tasapainossa keskenään,
viisaasti,
yhtenäisyydessä ja ilossa.
Ei vetämistä,
ei työntämistä,
ei sisäistä
taistelua,
vain rauhaa ja
olemisen helppoutta.

Aistin kaiken
ja kaikkien yhteyden.
Menneisyys ja
tulevaisuus uudistuvat,
paradigma kohoaa.

Mitä on
tähtien takana,
on tässä.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: Britta

Vitamins – VitamiinejaEasy

  automatic
     effortless
         natural
            magical
                flowing

these
words are
affirming
my inner
knowing

they
are
spices
flavoring
my daily
thoughts

easily
  automatically
    effortlessly
   naturally
 magically
flowingly
 
everything
goes

**

Helppoa
  automaattista
     vaivatonta
         luontaista
            taianomaista
                sujuvaa

nämä

sanat
affirmoivat
sisäistä
tietämystäni

maustavat
päivittäisiä
ajatuksiani

helposti
  automaattisesti
    vaivattomasti
   luontaisesti
 taianomaisesti
sujuvasti

kaikki
menee


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

At the Oasis – Keitaalla

Ease is
my dear friend.
It is holding
my hand,
saying: – Look,
we are here
at the oasis.
Though
emotional remnants
of the past 
still sometimes
cloud your
sight,
the new
paradigm
never
disappears.

**

Helppous on
hyvä ystäväni.
Se pitelee
minua kädestä
sanoo: – Katso,
me olemme täällä
keitaalla.
Vaikka
menneisyyden
tunnejäänteet 
joskus vielä
peittävätkin
näkymäsi,
uusi paradigma ei
koskaan katoa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Star Moment – Tähtihetki

Breathtakingly
beautiful
night sky
is opening
my little self
to the vastness
of the spirit;
though being tinier
than an atom
I´m still being
cared for
in this
huge cosmic
fairy tail,
never truly separated
from it

magic and wonder
have returned
in a flash

***

under the stars
 assisted
by the wind
white clouds
  are traversing
the whole sky,
boldly, effortlessly
  at such a high velocity
into the same direction
 like they know
where they
are going to

**

Henkeäsalpaavan
kaunis yötaivas
avaa pienen minäni
hengen laajuuteen;
vaikka olen pienempi
kuin atomi
minusta silti välitetään
tässä valtavassa
kosmisessa sadussa,
en ole koskaan
oikeasti erillään
siitä

taika ja ihmeet
ovat palanneet
väläyksessä

***

tähtien alla,
 tuulen avustamina
valkoiset pilvet
kulkevat halki
koko taivaan,

rohkeasti, vaivatta
  ja niin vauhdilla
samaan suuntaan
 kuin ne tietäisivät
mihin ovat matkalla


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Shamanic View – Shamanistinen näkymä

On a breathtakingly
beautiful winter day
twelve birds
are having a rest
on the white laced
branches of the trees;
the birds look huge
compared
to the scenery
like do
ships on
an oceanic horizon.

Magical moment
of stagnation
gets saved
by the inner
camera,

in a past life
a native tribe
is quietly
tuning into
the Great Spirit.

**

Henkeäsalpaavan kauniina
talvipäivänä
kaksitoista lintua
on asettunut
levähtämään
pitsisille
puiden oksille;
linnut näyttävät
valtavilta 
maisemaan nähden
samoin kuin
valtamerilaivat
meren horisontissa.

Taianomainen
pysähtyneisyyden hetki
tallentuu sisäiseen
kameraan,

menneessä elämässä
intiaaniheimo
virittäytyy
hiljaa
Suureen Henkeen.– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta