Mellow Peace – Pehmeä rauha

 open star sky,

moon lit
grace,
candle light,
a glass of wine,

two warm
blankets
surround me,
a blanket,
and peace.

**

avoin tähtitaivas,
kuun kajon
sulous,
kynttilänvalo,
lasi viiniä,

kaksi lämmintä
huopaa
ympäröi minut,
huopa ja
rauha.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

Inside a Star Sphere – Tähtipallon sisällä

Then I
look at the
starry sky,
the majestic
beauty
curving above
the planet.

What was I
just worrying
about,
I don´t
remember.

**

Sitten katson
tähtitaivasta,
planeetan yllä
kaareutuvaa
huikaisevaa
kauneutta.

Mistä
olinkaan
juuri
huolissani,
en muista.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: The Galaxy Tree from Astronomy Picture of the Day
Image Credit & Copyright: Cesar Vega Toledano ; Rollover Annotation: Judy Schmidt. Read more here https://apod.nasa.gov/apod/ap181230.html

Stillness of the First Snow – Ensilumen rauha

bountiful
snow
has filled
the branches of
the trees
left bare
from the leaves

loving embrace
of the silence
of the night
is hugging the
scenery
echoing its
graceful
blessing of
 quietness
 into
the heart
 of the allowing
observer

for a
moment
the observer
ceases to exist,
only eternal
peace
is

**

runsas lumi
on täyttänyt
puiden lehdiltä
paljaaksi jääneet
oksat

yön rakkaudellinen
hiljaisuuden syleily
halaa maisemaa
kaiuttaen
 suloisen
äänetöntä

   siunaustaan
    sallivan
 tarkkailijan
sydämeen

hetkeksi
tarkkailija lakkaa
olemasta,
vain
ikuinen rauha
on


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Patience – Kärsivällisyys


Patience is easy,
when I´m
present in the now
moment.
Then it´s not
needed.
It just is,
as all good.

**

Kärsivällisyys on
helppoa,
kun olen läsnä
tässä hetkessä.
Silloin sitä ei
tarvita.
Se vain on,
kuten kaikki hyvä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: source unknown, tekijä tuntematon

Little Poems – Pieniä runoja

When I am
 present in my life,
 I notice,
   how it makes
  many little poems
    each day.

**

Kun olen läsnä
 omassa elämässäni,
huomaan,
  miten se tekee
   monta pientä
     runoa
  joka päivä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com