The Flower Wreath – Kukkaseppele

I set an imaginary
 flower wreath
on my head.
  Tensions in
the forehead
ease.

My body feels it:
I am enough.

**

Asettelen kuvitteellisen
  kukkaseppeleen
päähäni.
  Jännitteet
otsalla
hellittävät.

Kehoni tuntee sen:
olen riittävä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Advertisement

Morning Coffee (new) – Aamukahvi

I´m having my
morning coffee
outside
in a strange
neighborhood.
I sit on a rock,
which is a bit
uncomfortable.

– There is a bench
nearby, says
my guide
to my surprise.
– On the right or
on the left hand,
I ask amused.
– On the right.

So I take to the right.
Round the next corner
there really is a little park
offering a bench to me.

Even in
minor things
the universe
wants to
give us that
what is best.

**

Juon aamukahviani
ulkona vieraassa
ympäristössä.
Istun kivetyksellä,
joka on hieman
epämukava.

– Tässä lähellä on penkki,
sanoo oppaani yllättäen.
–  Oikealla vai
vasemalla kädellä,
kysyn huvittuneena.
– Oikealla.

Otan sen suunnan
ja heti kulman takana
on kuin onkin penkki
pienen puiston laidalla.

Ei ole niin
pientä asiaa,
etteikö
maailmankaikkeus
tahtoisi tarjota
meille
parasta.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Pink Toenails – Vaaleanpunaiset varpaankynnet


Pink toenails,
   bare feet
are tapping
  on the floor:
     summer is so
       near.
I allow it to
   undress me,
to touch
   with its
       charming
             energy,

when was it
  I thought
  that I needed
    such a thick
   skin.

**

Vaaleanpunaiset
  varpaankynnet,
   paljaat jalat
naputtavat
  lattiaan:
    kesä on niin
       lähellä.
Annan sen
   riisua minut,
koskettaa
   hurmaavalla
       energiallaan,

milloin se olikaan,
  kun luulin
  että tarvitsen
    niin paksun
   ihon.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Healed Self – Eheytynyt minä

Then one day
  your self-esteem doesn´t
get reduced
,
you don´t lose your
  confidence because of
the matters
of the heart,

your heart is full
and Self-love
has reached the cells.

**

Sitten eräänä päivänä
   minäkuvasi ei rikkoudu,
 itseluottamuksesi 
ei horju
sydänaiheiden vuoksi,

sydämesi on täynnä
ja Itsensä rakastaminen
on tavoittanut
solut.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

 

Sixth Sense Bath – Kuudennen aistin kylpy

Bath,
  bubbly
and warm,
tenderly
embraces
   the senses;
the sixth one
 delights to
 show
something
  even
more,
 lovingly
sensual
opens
the door,

 the mind
remembers
  a weird blink
in the night sky
 at an exact
moment,

stars
twinkle
on the
foam.

**

Kylpy,
 lämmin ja
kupliva,
syleilee
 hellästi
  aisteja,

kuudes aisti
 näyttää
  ilolla
    jotain vieläkin
 enemmän;
  rakkaudellisen
aistillinen
 avaa
oven,

 mieli
muistaa
  oudon,
tarkkaan
  ajoittuneen
 pilkahduksen
yötaivaalla,

tähdet
tuikkivat
vaahdolla.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Pearl Necklace I – Helminauha I

At a flea market
a pearl necklace
pulled her
close.
Why is
that,
she didn´t
quite
know.

Plastic
light green
pearls
can hold
such an
energy,
she smiled.

These
are mine,
perhaps
this is
a cellular
reminder.
No need
to further
analyze.

And she
held
that yin
close
every
night
as while
the
hardness
moved by.

**

Kirpputorilla
helminauha
veti
hänet
lähelleen.
Miksi niin,
sitä hän
ei ihan
tiennyt.

Muoviset
vaaleanvihreät
helmet
voivat
kantaa
tällaista
energiaa,
hän hymyili.

Nämä
ovat minun.
Ehkä tämä
on solutason
muistuttaja.
Ei tarvitse
sen enempää
analysoida.

Ja joka yö
hän
piteli
tätä jiniä
lähellään
kovuuden
kulkiessa
ohi.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: pixabay.com

Amorous Pearls II – Lemmekkäät helmet II

Sacred Bath – Pyhä kylpy


My bath is ready,

warm and bubbly.
I step into the water
feeling its
loving embrace,

how it naturally
receives
me
exactly
as I am.

How useless is
being so critical
to oneself.

**

Kylpyni on valmis,
lämmin ja kupliva.
Pulahdan veteen
aistien miten se
välittömästi
kietoo minut
rakastavaan
syleilyynsä,
ottaa minut
luontaisesti vastaan

juuri sellaisena
kuin olen.


Miten turhaa onkaan
olla itselleen
niin kriittinen.


– Britta (Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Sun Gold Star Song – Auringonkultainen Tähtilaulu

The golden
embrace
of the Sun
is radiating:
You are
worthy,

lighting up
the inner
beauty and
warmth

before
giving
space
for the
Star Song
to begin
its
night shift
to offer its
starry
gift,

who might
you
meet
in a cosmic
dream,
so sensuous
and sweet

that each
cell
vibrates
humming
an enchanted
melody

**

Auringon
kultainen syleily
säteilee:
olet arvokas,

sytyttää
sisäisen
kauneuden ja
lämmön

ennen kuin
antaa tilaa
Tähtilaululle
aloittaa
yövuoronsa,
tarjota
tähtilahjansa

kenet
ehkä tapaat
kosmisessa
unessa,
niin aistillisessa,
niin makeassa

että joka solu
väreilee
hyräillen
lumoutunutta
melodiaa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Scent of Basil – Basilikan tuoksu

Life is a new silken night gown
and well worn woolen socks,

the sent of fresh basil
in the middle of the winter,

my goddess self and ordinary self,
both equally precious

**

Elämää on uusi silkkinen yöpaita
ja kuluneet villasukat,

tuoreen basilikan tuoksu
keskellä talvea,

arkiminä ja jumalatarminä,
yhtä arvokkaita molemmat

 
– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com