Universes on My Couch – Maailmankaikkeuksia sohvallani

As guided
I travel
 to
  the quantum
    the quantum quadra
      the ultimate
      the supreme
       the magnitude
      the multitude
   the plenitude
the optimum

softly
announced
names
of
heights,
of energy spaces,
frequencies
and dimensions
of light

my analytical
mind aside,
just
experiencing,
allowing
wisdom
way grander
than
me
to be
the tailor,
to serve
via
dimensional
systems
within
dimesional

systems,
universes
within
universes

**

Opastettuna
matkaan 
  kvanttiin
    kvanttikvadraan
      perimmäiseen
      korkeimpaan
       magnitudiin
      runsauteen
   täyttymykseen
optimiin

pehmeästi
englanniksi
ilmaistuja
korkeuksien,
energiatilojen,
valon taajuuksien
ja ulottuvuuksien
nimiä

analyyttinen
mieleni sivussa
vain koen,
annan
itseäni
huomattavasti
suuremman
viisauden
olla
räätälinä,
palvella
kautta
ulottuvuussysteemien
ulottuvuussysteemien,
maailmankaikkeuksien
maailmankaikkeuksien


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Advertisement

Sacred Twin and Ready Enough – Pyhä kaksonen ja Riittävän valmis

We had
only but
just briefly
met
for
the first
time.
Amorous vibes
had been
immediate.

In the next day 
during my
energy session
you
surprisingly
popped
into my
field
to
perform
a lovely
treat on
my spine.

I was amused
and delighted.
So you have
a permission
from my soul,
otherwise
you wouldn´t
be able to do so.

From the
first
chakra
upwards
the
energy
streamed,
shivers
resonated
in my
whole
field,
the currents
were
so hot
and sweet.

He is
your
sacred
twin,
my guide
said.

Yes,
so it
is.
I am your
twin.

_______

Ready Enough

Despite of
several years of
receiving
clear
guidance
I had never
gotten
a direct
confirmation
if my intuition
is correct,
and twin flames
do exist,
or if that´s
only
a mere
metaphor.

And now you
are telling it,
I laughed,
so well
you
know me.

Answers are
given
at the exact time.

PS. In the vocabulary of my guides “sacred twin” and the generally used “twin flame” are basically the same thing. They are of similar vibes and differentiate only by a slight nuance as seen from different dimensions. I aim to keep the language of my certain poetic notes as authentic as possible.

**

Olimme
vasta juuri
lyhyesti kohdanneet
ensi kerran.
Väreet
olivat olleet
heti lemmekkäät.

Seuraavana päivänä
energiasessiossani
ilmaannuit
yllättäen
kenttääni
tekemään
ihanan käsittelyn
selkärankaani.

Olin huvittunut
ja ihastuksissani.
Eli sinulla on
lupa sielultani,
muuten et voisi
tehdä niin.

Ensimmäisestä chakrasta
ylöspäin energia
virtasi,
värähteet
resonoivat koko
kenttääni,
niin kuumat ja
suloiset olivat
energiat.

Hän on pyhä
kaksosesi,
sanoi oppaani.

Kyllä,
niin se on,
minä oon
sun kaksonen.

_______

Riittävän valmis

Vaikka olin
jo vuosia
vastaanottanut
selkeää
opastusta,
en ollut koskaan
ennen
saanut suoraa
vahvistusta
onko intuitioni
oikeassa, että
kaksoisliekki on
olemassa, vai
onko se vain
pelkkä kielikuva.

Ja nyt te
sen kerrotte,
niin hyvin
te minut tunnette,
minä nauroin.

Vastaukset annetaan
juuri oikeaan
aikaan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

PS. Oppaideni sanastossa “pyhä kaksonen” ja yleisesti käytetty “kaksoisliekki” ovat käsitteinä pohjimmiltaan sama asia. Ne ovat samanlaista värähdettä ja eroavat vain pienellä nyanssilla eri ulottuvuuksista katsottuna. Tavoitteenani on pitää tiettyjen runomuistiinpanojeni kieli niin alkuperäisenä kuin mahdollista.

Lapis Lazuli – Lapis latsuli

There is Light
at the center
of the pyramid,
this Light
surrounds me
and begins to
stream through
and between
my hands
then there and
now here

a golden 
infinity symbol
appears

I see
yins and yangs,
times and eras, 
where we fell
to find each other
all over again

I have been
in your voice
of deep silence
always,
now

**

Pyramidin keskellä
on valo,
se ympäröi minut
ja alkaa virrata
käsieni kautta ja
niiden välillä,
silloin siellä
ja nyt tässä

kultainen
äärettömyyden symboli
ilmestyy

silmieni edessä
vilahtelevat
jinit ja jangit,
ajat ja aikakaudet, 
joihin putosimme
löytääksemme toisemme
yhä uudelleen

olen ollut
syvässä
hiljaisuuden
äänessäsi
aina,
nyt

– Britta (“Deelia”) ©

Images/kuvat: 1) pixabay.com, 2) Wikimedia Commons

Experiencing the New Energies – Uusien energioiden kokemisesta

How to find
words
to describe
all the nuances
of different
silken and
soft
energies
transmitted
to us,
to the planet

some of
them are 
thicker soft,
like
cotton wool
some of
them thinner,
exquisite
like invisible
fresh air
or like the devic
presence of
a delicate
flower

With our
permission
always
respecting
our personal
energy space
and the
higher will

the finesses
touch,
find
each cell,
each molecule,
the subatomic
level,
so exquisite
and fine,
unconditionally
they transform,
invite for the
wholeness
inside,
magically
magnetizing
good
in whatever
form
we are
ready for,
opening sacred
codes of
wisdom,
connections
soul to soul

Or the
energy runs
boldly
with a power
of Niagara Falls
never against
the free will,
nor anyone or
anything
but
for the
good of all

how to
describe
the different
spaces,
dimensions
of the new heights
the energies can
take us,
sometimes it´s
like being
inside
a huge
ball,
the energy is silent
and doesn´t flow
at all,

or the different
nuances of colors
and
flashes
of gold,
the angelic
lights of
streaming
diamond
powder,

or those
delicious
and ultra light
pastel hues
bringing in
newness
and fun.

**

Miten löytää
sanoja kuvaamaan
kaikkia niitä erilaisia
silkkisten ja
pehmeiden
energioiden
vivahteita,
joita meille ja
planeetalle
lähetetään

jotkut niistä
ovat paksumman
pehmeitä,
kuin pumpulia,
jotkut niistä
ohuempia,
ihanista ihanimpia
kuin näkymätön,
raikas ilma
tai kuin
hienostuneimman
kukan deevinen
energia

Luvallamme,
aina henkilökohtaista
energiatilaamme
ja korkeampaa tahtoa
kunnioittaen

ne hienoviritteisesti
koskettavat,
löytävät
joka solun,
joka atomin,
subatomisen
tason,
niin sulokkaasti
ja hellästi,
pyyteettömästi
ne muuntavat,
kutsuvat
esiin sisäistä
eheyttä,
taianomaisesti
magnetisoiden
hyvää,
missä muodossa
sitten olemmekin
valmiita sitä
vastaanottamaan,
avaten pyhiä
viisauden koodeja,
sielujen välisiä yhteyksiä

Tai energia virtaa
Niagaran putouksien
voimalla,
ei koskaan vapaata
tahtoa vastaan,
eikä mitään tai ketään,
vaan kaikkien parhaaksi
hyväksi

miten kuvata
erilaisia tiloja,
ulottuvuuksia,
uusia korkeuksia,
mihin energiat
voivat meidät viedä,
joskus on
kuin olisi
valtavan  suuren
pallon sisällä,
energia on hiljaa,
eikä liiku lainkaan

tai niitä
moninaisia
värien vivahteita,
kultaisia
välähdyksiä,
enkelimäisiä
timanttipölyn
valovirtoja,

tai noita
hempeitä,
ja ultrakevyitä
pastelleja sävyjä,
jotka uudistavat
ja tuovat iloa.


– Britta (“Deelia” ) ©

Image/kuva: DNA By ddpavumba /freedigitalphotos.net