Electric Salsa – Sähköinen salsa

the electric
rocks
the body

the sleeping
princess
is awake

tender
makes
a dance

via
a distance

closer
than
close

**

sähköinen
keinuttaa
kehoa

nukkuva
prinsessa
on
hereillä

hellä
tanssittaa

matkan
takaa

lähempänä
kuin
lähellä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Sing-Along – Yhteislaulu

in between 
dream state and awake
you ask me
if you can come

 you show me
   how to float together
 into the spheres and
       dimensions,
   to the edges of the worlds
            and beyond
      into the ecstatic
  sing-along of
    the fairies and
   coyotes

**

unen ja valveen rajamailla
kysyt saatko tulla

näytät minulle miten
 leijutaan
sfääreihin, ulottuvuuksiin,
   maailmojen rajoille ja yli
helikeijujen ja
 kojoottien
ekstaattiseen
yhteislauluun


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Enchantment – Lumoutuminen

you touch
the moon,
the stars
and the gates of
heaven in me,
I merge with
the sun
in the ocean
and the bluegreen
woods
in the core
of the earth
in the high sky
inside the
flowery
meadows

**

sinä kosketat
kuuta, tähtiä
ja taivaan portteja
minussa,
yhdyn
aurinkoon
meressä
ja sinivihreisiin
metsiin
maan ytimessä
korkealla taivaalla
kukkaniittyjen sisällä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Been to Pluto – Olen käynyt PlutossaGazing into
the eyes
and you
can sense
deep love
that has
been there
since from
the beginning,
through
pain and
sorrow,
understanding
without words,
yearning
to connect
the transcendental
within,

an eternal
moment
of not denying
but surrendering
to limitlessness
of mutual
height

being
lifted
to the
core,

where
breath
stops
but breaths
like
Neptunian
chameleons

in the free
vastness

**

Katsellessa silmiin
voi aistia
syvän rakkauden,
joka on ollut
siellä
alusta lähtien,
läpi kivun
ja surun,
ymmärtäen
ilman sanoja,
kaivaten kiihkeästi
yhdistyä sisäiseen
muuntavaan,

ikuinen hetki,
joka ei kiellä
vaan antautuu
yhteiseen
rajattomaan
korkeuteen

kohotettuna
ytimeen,

jossa hengitys
pysähtyy,
mutta hengittää
kuin neptuniaaniset
kameleontit

vapaassa
valtavassa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Cracketi Craks – Kräketi kräks


I woke up
in the middle
of my sleep
to witness
our
first chakras
briefly
meet
creating
electric
lightning,
bold
yet
sweet

cracketi craks,
sang harmonious
kundalini

**

Heräsin
kesken uneni
todistaakseni,
miten ensimmäiset
chakramme

koskettivat lyhyesti
luoden
sähköisen
salamoinnin,
niin voimakkaan,
samalla suloisen

kräketi kräks,
lauloi harmoninen
kundaliini


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Solar Energy, wallpaperswide.com / Sallee Design

 

22:22 Yab-Yum

third eyes
meet
seeing
the same
thing,
from the

soul plane
upward
worlds
open up
embracing
our physical
plane presences

with
lifting
newness

it is safe
to be vulnerable
on the path
to wholeness

numbers
are appearing
in pairs

**

kolmannet silmät
kohtaavat,
näkevät
saman asian,

sielun tasolta
ylöspäin
maailmat
aukeavat,
ympäröivät
fyysisen maailman
olemuksemme

kohottavalla
uudella

on turvallista
olla haavoittuvainen
matkalla kohti
eheyttä

numerot
ilmaantuvat
pareittain


– Britta (“Deelia”) ©

https://en.wikipedia.org/wiki/Yab-Yum
Image/kuva: wallpaperswide.com

Cosmic Wind – Kosminen tuuli

Merge
with
me,
asks
the
cosmic
joy

soft
  wind
     finds
the core

atoms,
  they swing
    and
      swirl

being
touched
fuller than
fully

the ultimate
gift
gets rooted
into
this world

a new
red
is
being
born

**

Yhdy
minuun,
pyytää
kosminen
ilo

pehmeä
  tuuli
    löytää
ytimen

atomit,
  ne keinuvat
    ja
     pyörivät

kosketettuna
täydemmin
kuin täysin

perimmäinen
lahja
juurtuu
tähän
maailmaan

uusi
punainen
syntyy


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Merger – Yhtyminen

Tender hot
invigorates
the field

safe and
exciting exist
simultaneously

the mind
disappears,
melts

in the
metamorphic
song
of
mutual
heart beat

**

Hellä kuuma
elävöittää
kentän

turvallinen ja
jännittävä
ovat
yhtä aikaa

ajatus katoaa,
sulaa

yhteisen
sydämensykkeen
metamorfiseen
lauluun


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Egypt – Egypti

You have the head of an animal
and the body of a golden god

there is a panther of two meters in your steps
and deep silence in your voice

I build the bridge of my hair
for you to come

***

you embrace me
    with sacred oils

you grab at my ankles
   golden rings are jingling

**

sinulla on eläimen pää ja
kultainen jumalan vartalo
askelissa kaksimetrinen pantteri ja
äänessä syvä hiljaisuus
minä rakennan hiuksistani sillan
sinun tulla

***
sinä valelet minut
  pyhillä öljyillä

otat minua nilkoista kiinni
  kultaiset renkaat kilisevät


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva 1: Egyptian Goddess Hathor and Pharaoh Ramses II. Egyptiläinen jumalatar Hathor ja faarao Ramses II
Image/kuva 2: Egyptian God Horus and Queen Nefertari. Egyptiläinen jumala Horus ja kuningatar Nefertari

From the website / tältä sivustolta A World History of Art.