Candle Light (new) – Kynttilänvalo

candle light
invigorates
and lifts
the dark,

the outer light
invites the
inner light
to a quiet
movement

in luxurious
stillness

**

kynttilänvalo
elävöittää
ja keventää
pimeän,

ulkoinen valo
kutsuu
sisäisen valon
äänettömään
liikkeeseen

ylellisessä
hiljaisuudessa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta


Advertisement

The Gaze of November (new) – Marraskuun katse

In the mysterious
depth
of November
quiet
courage
is being
born,
that is
not
afraid
of the dark,

passion,
rooted in
the soul,
is not
interested in
the surface,
nor lured
by it,

its piercing
gaze
cannot be
escaped,
nor
avoided,

it already
saw

not from above
nor lower,
but as
an equal.

**

Marraskuun
salaperäisessä
syvyydessä
syntyy
hiljainen
rohkeus,
joka ei
pelkää
pimeää,

sielusta
juurensa
saanutta
intohimoa
pinta ei
houkuta,
ei hämää,

sen
läpitunkevaa
katsetta
ei ehdi, voi
väistää,

se jo
näki,

ei ylempää,
ei alempaa
vaan
kohdalta.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Georgia O’Keeffe – Inside Red Canna (1919) from wikiart.org

Free Spirit – Vapaa sielu


I willingly 
am the
  marionette
of my soul,
  free and
     unlimited
        as is
          the universe.

**

Haluan olla
 sieluni
     marionetti,
  vapaa ja
rajoittamaton
   kuin on universumi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com


Playful Adulthood – Leikkisä aikuisuusMagic and
miracles,
flow and
synchronicity,
open mind
sees it all.

Playful
adulthood
lifts
the mood.

The light filled 
soul plan
is afoot.

**

Ihmeitä ja
taikaa,
flowta ja
synkronioita,
avoin mieli
näkee
sen kaiken.

Leikkisä
aikuisuus
kohottaa
mielialaa.

Valoisa
sielunsuunnitelma
toteutuu.


– Britta (“Deelia”)

Image/kuva: pixabay.com

Soul Magic – Sieluntaikaa

In silence
my soul collects
the parts of
my personality
into a wholeness,
where they
automatically
exist as
a harmonious
team
in balance,
in wisdom,
in unison and joy.
No push,
no pull,
no inner strife,
just peace
and ease.

I am sensing
the connectedness
of everything
and everyone.
The past
and the
future
readjust.
The paradigm
shifts.

What´s
beyond
the stars
is in
here.

**

Hiljaisuudessa
sieluni kerää
persoonani osat
eheäksi kokonaisuudeksi,
jossa ne
automaattisesti
toimivat
harmonisena
tiiminä
tasapainossa keskenään,
viisaasti,
yhtenäisyydessä ja ilossa.
Ei vetämistä,
ei työntämistä,
ei sisäistä
taistelua,
vain rauhaa ja
olemisen helppoutta.

Aistin kaiken
ja kaikkien yhteyden.
Menneisyys ja
tulevaisuus uudistuvat,
paradigma kohoaa.

Mitä on
tähtien takana,
on tässä.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: Britta

Faithful Lightness – Uskollinen keveys

Never believe,
my friend,
when you´re
down there,
how the
world looks
like then.

Your energy
opens up
and you see
clearly again.

Lightness
never
truly
goes
away.
It remains
there
for you
to reclaim.

As is
with
magic,
it continues
to hold
you near.

**

Ethän koskaan
usko, ystäväin,
miltä maailma
näyttää kun
olet
alamaissa siellä.

Energiasi aukeaa
ja näet
selkeästi taas. 

Keveys ei koskaan
oikeasti häviä.
Se pysyttelee
vierelläsi,
kunnes kykenet
tarttumaan
siihen jälleen.

Niin kuin taikakin,
se pitää sinua
koko ajan
lähellään.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: pixabay.com

On the Road with Aphrodite – Afroditen matkassa

I’ve been asking for the road
from the stars and the angels
from the seers and the cards,
from Egypt

I have asked,

and the clouds and the flowers
and the wind around,
from the brightest rainbow
I have asked

I have traveled through the time,
I’ve touched the stars,
I’ve been tiny as an atom,
and larger than the planet

I have fallen from the stars,
Risen up as well

I’ve been the dancer in the temple,
the priestess of the sun I’ve been,

the hierophant, the healer,
the servant, the beggar,
the young soul, the old soul,
the actor, the cobbler,

that magician too
I’ve been

All that I’ve been,
my friend, as
we’ve all been
that and all

until finally
Aphrodite
gently touches
the forehead,

whispers:
Now it’s time,
now it’s time,

the veils have
been dissipated


You see now that
I am
in each one of you,
I am everywhere,
I am love,
I am beauty,

I am love.

I am yours,
I am you and
you are me.

Please, embrace
the jewel
you’ve always been.

**

Olen kysynyt tietä
tähdiltä, enkeleiltä,
näkijöiltä, taroteilta,
Egyptiltä

olen kysynyt,

ja pilviltä ja kukilta,
tuulelta ympärilläni,
kirkkaimmalta sateenkaarelta
olen kysynyt

olen matkustanut halki ajan,
olen koskettanut tähtiä,
olen ollut pieni kuin atomi,
ja suurempi kuin planeetta

olen pudonnut alas tähdistä,
Noussut ylös myös

olen ollut tanssijatar temppelin,
ja papitar auringon,

tietäjä, parantaja,
palvelija, kerjäläinen,
nuorisielu, vanhasielu,
näyttelijä, suutari,

tuo taikurikin olen ollut,

tuota kaikkea olen ollut,
ystäväni,

kuten me kaikki
olemme olleet tuota

ja kaikkea

kunnes vihdoin
Afrodite

koskettaa lempeästi
otsaani,

kuiskaa:
nyt on aika,
nyt on aika,

sumuverhot
ovat haihtuneet


Sinä tiedät nyt että
olen teissä kaikissa,
olen kaikkialla,
olen rakkaus,
olen kauneus,

olen rakkaus

olen sinun,
olen sinä ja
sinä olet minä.

Syleile
aarretta joka
aina olet ollut,
ole hyvä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Serene Silence – Seesteinen hiljaisuus

In this silence and quiet
all doors are open,
I´m nothing and everything.
Love and light have become tangible
in the here and now

in the here and now
 and in the not here
   my soul is merging with me;

the eternal, invisible to the eye,
  is becoming visible

**

tässä tyynessä hiljaisuudessa
ovat kaikki ovet auki,
minä en ole mitään ja olen kaikki,
rakkaus ja valo ovat tulleet käsinkosketeltaviksi
tässä ja nyt

tässä ja nyt
 ja kaikessa mikä ei ole tässä
 sieluni sulautuu minuun;

ikuinen, silmille näkymätön,
 muuttuu näkyväksi


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com