Sixth Sense Bath – Kuudennen aistin kylpy

Bath,
  bubbly
and warm,
tenderly
embraces
   the senses;
the sixth one
 delights to
 show
something
  even
more,
 lovingly
sensual
opens
the door,

 the mind
remembers
  a weird blink
in the night sky
 at an exact
moment,

stars
twinkle
on the
foam.

**

Kylpy,
 lämmin ja
kupliva,
syleilee
 hellästi
  aisteja,

kuudes aisti
 näyttää
  ilolla
    jotain vieläkin
 enemmän;
  rakkaudellisen
aistillinen
 avaa
oven,

 mieli
muistaa
  oudon,
tarkkaan
  ajoittuneen
 pilkahduksen
yötaivaalla,

tähdet
tuikkivat
vaahdolla.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Advertisement

Stars Know – Tähdet tietävät

Suddenly
I see
three
shooting stars
in a row,
swish, swush, swash
they go!

I don´t need
to be
quick
to
wish,
for they
already
know
my main
dreams,
and they
are three.

**

Yhtäkkiä
näen
kolme
tähdenlentoa
peräkkäin.
Swish, swush, swäsh,
ne lentävät!

Minun ei
tarvitse

toivoa
nopeasti,
sillä ne
tietävät jo
pääunelmani
ja niitä
on kolme.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Starry Night, Oil painting of French artist Jean-Francois Millet around 1850 from Astronomy Picture of the Day 
Ranskalaisen taiteilijan  Jean-Francois Milletin öljymaalaus noin v. 1850

Ode to August – Oodi elokuulle

Oh, beloved August,
the harvest of the year and
All the harvests of the past
are celebrating in me,

Oh, mysterious August,
after a summer of light
all the stars being back
at the night sky
are twinkling in me,

Oh, sensuous August,
all the gentle winds of
the end summer
are dancing in me,

Oh, magical August
I embrace thee
and Sirius, which
knows I remember.

**

Oi, rakas elokuu,
vuoden sadonkorjuu ja
Kaikki menneet sadonkorjuut
juhlivat minussa,

Oi, mystinen elokuu,
kesän valon jälkeen
kaikki tähdet
yötaivaalle palanneina
säteilevät minussa,

Oi, aistillinen elokuu,
kaikki loppukesän
lempeät tuulet
tanssivat minussa,

Oi, maaginen elokuu,
syleilen sinua,
ja Siriusta, joka
tietää, että muistan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Capella

New harmony
enters
the core,
shifts
to a
level
of peace
beyond
the words.
Ancient
dreams
have been
made
to manifest
already
at the
dawn.
Cells
remember
the secrets
of  cosmic
alchemy.
Atoms,
they
gently
swirl.

**

Uusi harmonia
saavuttaa
ytimen,
kohottaa
rauhan
sanoinkuvaamattomalle
tasolle.
Muinaiset
unelmat
on tarkoitettu
manifestoitumaan
jo aamun koitteessa.
Solut
muistavat
kosmisen alkemian
salaisuudet.
Atomit,
ne hellästi
pyörivät.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

A Star Moment – Tähtihetki

Breathtakingly
beautiful
night sky
is opening
my little self
to the vastness
of the spirit;
though being tinier
than an atom
I´m still being
cared for
in this
huge cosmic
fairy tail,
never truly separated
from it

magic and wonder
have returned
in a flash

***

under the stars
 assisted
by the wind
white clouds
  are traversing
the whole sky,
boldly, effortlessly
  at such a high velocity
into the same direction
 like they know
where they
are going to

**

Henkeäsalpaavan
kaunis yötaivas
avaa pienen minäni
hengen laajuuteen;
vaikka olen pienempi
kuin atomi
minusta silti välitetään
tässä valtavassa
kosmisessa sadussa,
en ole koskaan
oikeasti erillään
siitä

taika ja ihmeet
ovat palanneet
väläyksessä

***

tähtien alla,
 tuulen avustamina
valkoiset pilvet
kulkevat halki
koko taivaan,

rohkeasti, vaivatta
  ja niin vauhdilla
samaan suuntaan
 kuin ne tietäisivät
mihin ovat matkalla


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Deneb

There is a
deneb star
in the heart
of the
swan
made of
naturally
lasting
affection
and
love

encoded
in the cells
is a binary set
of the heart
of the other one,
a mutual gift,
a magnetic
pull
to celebrate
the ultimate
home coming,
unlocked
and
re-united
as
One.

**

Joutsenen
sydämessä
on deneb-tähti,
se on tehty
luontaisesti
kestävästä
rakkaudesta
ja viehtymyksestä

soluihin
koodattuna on
kaksoissetti
toistensa
sydämestä,
yhteisestä lahjasta,
magneettisesta
vetovoimasta
juhlia
perimmäistä
saapumista kotiin,
avattuna ja
yhdeksi
jälleen
yhtyneenä.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Mellow Peace – Pehmeä rauha

 open star sky,

moon lit
grace,
candle light,
a glass of wine,

two warm
blankets
surround me,
a blanket,
and peace.

**

avoin tähtitaivas,
kuun kajon
sulous,
kynttilänvalo,
lasi viiniä,

kaksi lämmintä
huopaa
ympäröi minut,
huopa ja
rauha.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Inside a Star Sphere – Tähtipallon sisällä

Then I
look at the
starry sky,
the majestic
beauty
curving above
the planet.

What was I
just worrying
about,
I don´t
remember.

**

Sitten katson
tähtitaivasta,
planeetan yllä
kaareutuvaa
huikaisevaa
kauneutta.

Mistä
olinkaan
juuri
huolissani,
en muista.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: The Galaxy Tree from Astronomy Picture of the Day
Image Credit & Copyright: Cesar Vega Toledano ; Rollover Annotation: Judy Schmidt. Read more here https://apod.nasa.gov/apod/ap181230.html