Glitter (new) – Kimallus

Snow is
wearing
glitter,
it quietly
celebrates
existence
in dazzling
beauty.
Zen
   takes
      me
        there.

**

Lumi on
pukeutunut
glitteriin,
se juhlii
olemassaoloa
hiljaa ja
säteilevän
kauniina.
Zen
   vie
      minut
        sinne.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

Chickadee, Chickadee V – Talitintti, talitintti V

– You can
come to eat,
though I sit here,
my beloved
chickadee,
chickadee.

And it comes.
It´s so close
I could pet it.
I sit quietly,
enchanted
and in awe.

– We trust
you, our tender girl,
our tender girl.

**

– Voit tulla
syömään,
vaikka istunkin
tässä,
rakas
talitinttini,
talitinttini.

Ja
se tulee,
niin lähelle
että voisin
silittää sitä.

Istun hipihiljaa,
lumoutuneena
ja ihmeissäni.

– Me luotamme
sinuun,
pehmotyttömme,
pehmotyttömme.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva: Britta

Chickadee, Chickadee – Talitintti, talitintti
Chickadee, Chickadee II – Talitintti, talitintti II
Chickadee, Chickadee III – Talitintti, talitintti III

Chickadee, Chickadee IV – Talitintti, talitintti IV

 

White Lace (new) – Valkoista pitsiä

the nature spirit
has dressed
the trees in
white lace

the Sun
and the Moon
have come
to adore
this grace

it is
as if
I´m dressed
the same

**

luonnonhenki
on pukenut
puut
valkoiseen
pitsiin

aurinko ja
kuukin
ovat tulleet
palvomaan
tätä suloa

on
kuin
olisin

pukeutunut
samoin


– Britta (“Deelia”) ©


Images/kuvat: 1) pixabay.com, 2) Britta

A Shamanic View – Shamanistinen näkymä

On a breathtakingly
beautiful winter day
twelve birds
are having a rest
on the white laced
branches of the trees;
the birds look huge
compared
to the scenery
like do
ships on
an oceanic horizon.

Magical moment
of stagnation
gets saved
by the inner
camera,

in a past life
a native tribe
is quietly
tuning into
the Great Spirit.

**

Henkeäsalpaavan kauniina
talvipäivänä
kaksitoista lintua
on asettunut
levähtämään
pitsisille
puiden oksille;
linnut näyttävät
valtavilta 
maisemaan nähden
samoin kuin
valtamerilaivat
meren horisontissa.

Taianomainen
pysähtyneisyyden hetki
tallentuu sisäiseen
kameraan,

menneessä elämässä
intiaaniheimo
virittäytyy
hiljaa
Suureen Henkeen.– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta