Cosmic Cooperation – Kosmista yhteistyötä

– You are
hot,
your soul
suddenly
transmits
telepathically.
– So are
you,
I laugh.

How can I
now
continue
to be in
a bad mood.

– I saved
your day,
you playfully
state.

Rendered
endorphins
seize the day.

**

– Sä oot kuuma,
lähettää sielusi
yhtäkkiä
telepaattisesti.
– Niin oot säkin,
nauran.

Kuinka voin nyt
enää olla
huonolla tuulella.

– Mä pelastin
sun päivän,
tuumaat
leikkisästi.

Palautuneet
endorfiinit
siirtävät
tähän
hetkeen.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Advertisement

Enchantment – Lumoutuminen

you touch
the moon,
the stars
and the gates of
heaven in me,
I merge with
the sun
in the ocean
and the bluegreen
woods
in the core
of the earth
in the high sky
inside the
flowery
meadows

**

sinä kosketat
kuuta, tähtiä
ja taivaan portteja
minussa,
yhdyn
aurinkoon
meressä
ja sinivihreisiin
metsiin
maan ytimessä
korkealla taivaalla
kukkaniittyjen sisällä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Cracketi Craks – Kräketi kräks


I woke up
in the middle
of my sleep
to witness
our
first chakras
briefly
meet
creating
electric
lightning,
bold
yet
sweet

cracketi craks,
sang harmonious
kundalini

**

Heräsin
kesken uneni
todistaakseni,
miten ensimmäiset
chakramme

koskettivat lyhyesti
luoden
sähköisen
salamoinnin,
niin voimakkaan,
samalla suloisen

kräketi kräks,
lauloi harmoninen
kundaliini


– Britta (”Deelia”) ©

Image/kuva: Solar Energy, wallpaperswide.com / Sallee Design

 

Telepathic Butterflies – Telepaattiset perhoset


your
 telepathic
   butterflies
     make
      silence
        glow

          to melt in
       ardent
    tenderness

 **

telepaattiset
  perhosesi
    saavat
      hiljaisuuden
        hehkumaan

          sulamaan
      palavassa
  hellyydessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Cosmic Wind – Kosminen tuuli

Merge
with
me,
asks
the
cosmic
joy

soft
  wind
     finds
the core

atoms,
  they swing
    and
      swirl

being
touched
fuller than
fully

the ultimate
gift
gets rooted
into
this world

a new
red
is
being
born

**

Yhdy
minuun,
pyytää
kosminen
ilo

pehmeä
  tuuli
    löytää
ytimen

atomit,
  ne keinuvat
    ja
     pyörivät

kosketettuna
täydemmin
kuin täysin

perimmäinen
lahja
juurtuu
tähän
maailmaan

uusi
punainen
syntyy


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Sacred Twin and Ready Enough – Pyhä kaksonen ja Riittävän valmis

We had
only but
just briefly
met
for
the first
time.
Amorous vibes
had been
immediate.

In the next day 
during my
energy session
you
surprisingly
popped
into my
field
to
perform
a lovely
treat on
my spine.

I was amused
and delighted.
So you have
a permission
from my soul,
otherwise
you wouldn´t
be able to do so.

From the
first
chakra
upwards
the
energy
streamed,
shivers
resonated
in my
whole
field,
the currents
were
so hot
and sweet.

He is
your
sacred
twin,
my guide
said.

Yes,
so it
is.
I am your
twin.

_______

Ready Enough

Despite of
several years of
receiving
clear
guidance
I had never
gotten
a direct
confirmation
if my intuition
is correct,
and twin flames
do exist,
or if that´s
only
a mere
metaphor.

And now you
are telling it,
I laughed,
so well
you
know me.

Answers are
given
at the exact time.

PS. In the vocabulary of my guides “sacred twin” and the generally used “twin flame” are basically the same thing. They are of similar vibes and differentiate only by a slight nuance as seen from different dimensions. I aim to keep the language of my certain poetic notes as authentic as possible.

**

Olimme
vasta juuri
lyhyesti kohdanneet
ensi kerran.
Väreet
olivat olleet
heti lemmekkäät.

Seuraavana päivänä
energiasessiossani
ilmaannuit
yllättäen
kenttääni
tekemään
ihanan käsittelyn
selkärankaani.

Olin huvittunut
ja ihastuksissani.
Eli sinulla on
lupa sielultani,
muuten et voisi
tehdä niin.

Ensimmäisestä chakrasta
ylöspäin energia
virtasi,
värähteet
resonoivat koko
kenttääni,
niin kuumat ja
suloiset olivat
energiat.

Hän on pyhä
kaksosesi,
sanoi oppaani.

Kyllä,
niin se on,
minä oon
sun kaksonen.

_______

Riittävän valmis

Vaikka olin
jo vuosia
vastaanottanut
selkeää
opastusta,
en ollut koskaan
ennen
saanut suoraa
vahvistusta
onko intuitioni
oikeassa, että
kaksoisliekki on
olemassa, vai
onko se vain
pelkkä kielikuva.

Ja nyt te
sen kerrotte,
niin hyvin
te minut tunnette,
minä nauroin.

Vastaukset annetaan
juuri oikeaan
aikaan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

PS. Oppaideni sanastossa “pyhä kaksonen” ja yleisesti käytetty “kaksoisliekki” ovat käsitteinä pohjimmiltaan sama asia. Ne ovat samanlaista värähdettä ja eroavat vain pienellä nyanssilla eri ulottuvuuksista katsottuna. Tavoitteenani on pitää tiettyjen runomuistiinpanojeni kieli niin alkuperäisenä kuin mahdollista.

Merger – Yhtyminen

Tender hot
invigorates
the field

safe and
exciting exist
simultaneously

the mind
disappears,
melts

in the
metamorphic
song
of
mutual
heart beat

**

Hellä kuuma
elävöittää
kentän

turvallinen ja
jännittävä
ovat
yhtä aikaa

ajatus katoaa,
sulaa

yhteisen
sydämensykkeen
metamorfiseen
lauluun


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

New Flying Technique – Uusi lentotekniikka

While in
your
arms,
you teach me
a new technique
to fly,

moving the legs
in a certain way,
through
the windows
and the walls
it takes,

what a
a dazzling feeling
to rise
to the height

the minute
I think
could I fall
visiting
a place in
the past,
I wake up
and find
myself
safely back
in your
sensuous
arms

after a passionate
while

I wake up
the second
time in
this realm
with
sweet
chills,
your touch
remains
on my skin

**

Ollessani
käsivarsillasi
opetat minulle
uuden
lentämisen
tekniikan

liikuttamalla
jalkoja
tietyllä tavalla
pääsee
läpi ikkunoiden
ja seinien

on huikea
kokemus
nousta
korkeuksiin

sillä hetkellä
kun mieleeni
juolahtaa,
voinkohan
pudota
vieraillessani
menneisyyden
maisemassa,
herään
turvallisesti
takaisin
aistillisessa
sylissäsi

jonkun intohimoisen
hetken jälkeen

herään
toisen kerran
tässä todellisuudessa
ihanissa väreissä,
kosketuksesi
viipyy iholla


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: dream catcher; unisieppari, pixabay.com

Related poems / aiheeseen liittyvät runot:
Dimensional Traveling in a Multi Dream – Ulottuvuusmatkailua moniunessa

Double Nap – Tuplanokoset

Tulips – Tulppaanit

Receiving tulips
is like getting
a kiss on the lips.
These I bought myself,
and that is equally fine.

(Do you really think so,
asks a playful voice inside,
guess whose soul
urged you to buy them.)

Fresh and in bud form
they look a bit shy,
tomorrow with
some daylight they´ll
open into full bloom.

(Kiss him back, soul,
and tenderly hug him.
I am looking forward
to our next step.)

**

Tulppaanien saaminen
on kuin saisi suukon huulille.
Nämä ostin itse itselleni,
ja se on ihan yhtä hyvä.

(Luuletko tosiaan niin,
kysyy leikkisä ääni sisälläni.
Arvaas, kenen sielu
kannusti sinua ostamaan ne.)

Tuoreina ja nupullaan
ne näyttävät hieman ujoilta.
Huomenna saatuaan
vähän päivänvaloa,
ne aukeavat täyteen kukkaansa.

(Pussaa häntä takaisin, sielu,
ja halaa hellästi,
odotan ilolla
seuraavaa askeltamme.)


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta