Peace of Mind – Mielenrauha

And then
stillness of mind
just descends.

If I try to hold
on to it,
it´s gone,
for peace of mind
is not made of pieces
but of wholeness
of beigness.

And jazz is
being played
on the radio.

**

Ja sitten
hiljaisuus
vain
laskeutuu
mieleen.

Jos yritän pitää
siitä kiinni,
se on mennyttä,
sillä mielenrauhaa
ei voi ponnistella,
se vain on
olemisen eheydessä.

Ja radiossa soi
jazz.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Advertisement

At the Oasis – Keitaalla

Ease is
my dear friend.
It is holding
my hand,
saying: – Look,
we are here
at the oasis.
Though
emotional remnants
of the past 
still sometimes
cloud your
sight,
the new
paradigm
never
disappears.

**

Helppous on
hyvä ystäväni.
Se pitelee
minua kädestä
sanoo: – Katso,
me olemme täällä
keitaalla.
Vaikka
menneisyyden
tunnejäänteet 
joskus vielä
peittävätkin
näkymäsi,
uusi paradigma ei
koskaan katoa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Heard on the Train – Junassa kuultua

– You are the eight
wonder of the world
in my life,
says a little boy
to his father,
I guess.

– How beautifully
said, replies
the older
male.

How manly
is the balanced
feminine
in the male,
I quietly smile.

**

– Sinä oot
maailman
kahdeksas ihme
mun elämässä,
sanoo pikkupoika
isälleen,
arvailen.

– Sanoitpa kauniisti,
vastaa tuo
vanhempi mies.

Miten
miehekäs
onkaan
tasapainoinen
feminiini
miehessä,
minä hymyilen
hiljaa.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com, yin-yang

Goddess Brighid – Jumalatar Brigit

Goddess Brighid (also known as Brigid, Bridget, Brigantia, Bride), “exalted one”, is a mythic Celtic goddess of fire, healing and inspiration, among other things. Brigit, “kohotettu”, on kelttiläisessä mytologiassa muun muassa tulen, parantamisen ja inspiraation jumalatar. Kuvan tekijä / The artist: http://lindartist.blogspot.fi/2011/02/brigid.html

 

Lifting is your healing light,
inspiration sparkling from
the warmth of fire,
miraculous energies
become anchored
to the Earth,
dreams of exalted visions
magically manifest.

By the campfire
of Gaia stories of
humanness we share
weaving our uniqueness
into the oneness of
love.
Star songs
gift our
hearts
with plenitude of
melodies
of the one flame
in the one chalice
of the universe,
in its multiple nuances,
in its multiple dimensions.

Dance,
dance,
dance
in me sacred
goddess of fire
to the rhythm
of the heartbeat
of cosmos,
weave my
uniqueness
into the cosmic
tapestry
of love.

Passion ignited,
balanced in the
wholeness
of my soul.
No matter
how much I
spoon from there
the chalice
is always full,
expanding into
the vastness of the spirit
I become the flame
of ultimate joy.

Healed is the child,
healed is the woman
and the man in us.
Hand in hand they flow
towards the next mysteries
of the universe
accompanied by the smile of
Goddess Brighid,
one of the many
not needing a crown.

**

Kohottava on parantava valosi,
inspiraatio säteilee
tulen lämmöstä,
ihmeiden energiat
ankkuroituvat Maahan,
unelmat ja ylevät visiot
toteutuvat kuin taika.

Gaian leiritulella
jaamme tarinoita
ihmisyydestä
kutoen
yksilöllisyytemme
rakkauden ykseyteen.
Tähtilaulut lahjoittavat
sydämiimme
ykseyden liekin,
sen melodioiden
paljouden
universumin
yhdessä maljassa,
sen moninaisissa
vivahteissa,
lukemattomissa
ulottuvuuksissa.

Tanssi,
tanssi,
tanssi minussa
pyhä tulen jumalatar,
tanssi
kosmoksen
sydämenlyöntien tahtiin,
liitä yksilöllisyyteni
mukaan kosmiseen
rakkauden kirjoon.

Intohimo syttyy
tasapainottuen
sieluni eheydessä.
Vaikka miten paljon
kauhon sieltä,
se malja on aina täynnä.
Yhä laajentuen hengen
mittaamattomuuteen
minusta tulee
perimmäisen ilon
liekki.

Eheytynyt on lapsi,
eheytynyt on nainen
ja mies meissä.
Käsi kädessä he
liitävät kohti seuraavia
maailmankaikkeuden
mysteereitä
Brigitin hymyn
saattelemina,
hänen,
yhden monista,
jotka eivät tarvitse
kruunua.

– Britta (“Deelia”) ©